Liciten els quioscos de la platja de La Pobla de Farnals per un termini de tres anys

La Comissió Informativa d’Urbanisme, Medi Ambient i Interior de l’Ajuntament de la Pobla de Farnals va acordar, en la sessió ordinària celebrada el passat 8 de març, aprovar el Plec de Clàusules Administratives i les corresponents prescripcions Tècniques que han de regir l’adjudicació de l’explotació dels dos quioscs del nucli de la platja de la Pobla de Farnals. El concurs es farà per procediment obert i mitjançant l’oferta econòmicament més avantatjosa”.
La nova concessió serà per a tres temporades, pel període comprés entre l’1 de març i el 31 d’octubre. Per al quiosc de la platja Nord, ubicat al cantó del Passeig Colom amb avinguda de la Mar, s’ha fixat el preu de licitació mínim en 1.456 euros per temporada. Per al de la Platja Sud, situat a l’encreuament del Passeig Colom amb el carrer Massamagrell, el preu mínim de licitació és de 584,40 euros per temporada.
En els criteris per a seleccionar a les empreses, que es publicaran pròximament, es valorarà la millor oferta econòmica presentada així com la venda d’articles de comerç just, la promoció d’un menor impacte ambiental en el desenvolupament de l’activitat, l’originalitat, la imatge turística o la integració amb l’entorn.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *