L’IES Dr. Faustí Barberà, primer centre educatiu d’Alaquàs en instal·lar plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum solar

L’Institut Dr. Faustí Barberà d’Alaquàs té un objectiu clar per a l’any 2025: ser un centre amb una petjada de carboni nul·la o pràcticament nul·la. Amb aquesta finalitat, el centre ha posat en marxa un projecte d’instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum solar a la terrassa del centre amb la qual es generaran més de 50.0 kWh anuals, la qual cosa impedirà que s’emeten més de 25 tones de CO₂ a l’atmosfera.

La primera fase, amb una potència de 30 kWp, ha finalitzat aquest mes de gener i forma part de les principals actuacions del pla Faustí 25-0.0 que tenen per objectiu convertir-se en un centre cada més sostenible generant més energia de la consumida, amb origen renovable incloent la compensació energètica  del gas de calefacció consumit. Es pretén que l’energia utilitzada de la xarxa elèctrica quan no hi ha llum solar o no és suficient per abastir tota la demanda siga retornada en els dies que l’Institut està tancat per ser cap de setmana o vacances.

El secretari de l’IES, coordinador del pla i enginyer industrial energètic, Jesús Saura, ha explicat que “realitzar aquesta instal·lació no ha sigut fácil perquè requereix demanar molts permisos i llicències”. Però, gràcies a la seua formación, ha insistit en què “les complexitats tècniques que incorporen aquests projectes no es han fet enrere en el nostre objectiu de ser un centre sostenible”.

Altres actuacions del pla són implementar la coneguda triple RRR (reduir, reutilitzar i reciclar) ens tots els recursos consumits per l’IES, afavorir el treball telemàtic per evitar desplaçaments en els casos que siga possible i fomentar la utilització de publicacions electròniques.

Cal destacar a més que l’Ajuntament d’Alaquàs està treballant també en la posada en marxa d’un projecte d’instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis públics i en els centres educatius del municipi.