Manises aprova noves beques de transport per a l’alumnat d’estudis superiors

L’Ajuntament de Manises, a la sessió plenària del mes de gener, ha aprovat les bases de la convocatòria de ajudes de transport per als i les estudiants del municipi que s’hagen matriculat durant el curs 2018-2019 en centres públics i privats que es troben fora de Manises.

Aquesta partida, aprovada per primera vegada per l’Ajuntament de Manises, consta d’un total de 80.000 € que es repartiran entre les persones que compleixen els requisits. D’aquesta manera, i depenent de la quantitat de sol·licituds aprovades, la màxima quantitat concedida serà de 300 €.

Entre els requisits per a gaudir d’aquesta beca, les persones que la sol·liciten hauran d’estar matriculades aquest curs escolar en qualsevol tipus de centre públic o privat que expedeixen una titulació oficial i homologada, i cursar ensenyaments oficials del Sistema Educatiu: Grau Universitari, Ensenyaments Artístics Superiors o Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior. A més, es valorarà com a requisit que l’oferta educativa en la qual s’hagen matriculat no existisca al municipi de Manises.

Per a la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Manises, Pilar Molina, «és la primera vegada que aquest consistori oferta unes beques com aquestes. Des del departament d’Educació considerem que és important escoltar a la joventut de Manises, per això hem prioritzat aquesta necessitat tan rellevant.»


La sol·licitud d’aquestes beques es podrà realitzar durant els 20 dies hàbils després de la publicació de les bases al Butlletí Oficial de la Provincia de València (B.O.P). L’Ajuntament informarà sobre la convocatòria i l’obertura del termini de sol·licitud d’aquestes beques a través dels seus canals habituals.

Les persones interessades hauran de presentar un formulari model de sol·licitud a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), situada a l’Ajuntament, juntament amb la següent documentació: original o copia compulsada del justificant de matrícula del curs o certificat de la secretaria del centre de estudis, amb indicació del curs 2018-19, assignatures en les quals està matriculat i percentatge de crèdits. Així com un document acreditatiu del pagament de la matrícula (si procedeix) i una fitxa de manteniment de tercers, juntament amb un document que acredite la titularitat del compte bancari. Tota la informació a la web: www.manises.es

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *