Manises es prepara per a l’inici de curs: grups bombolla, menjar al aula i la parcel·lació de patis

L’Ajuntament de Manises està treballant en l’elaboració del pla de contingència per a escoles infantils municipals per al curs 2020/2021 a causa de la situació sorgida arran de la pandèmia de la Covid 19. El pla està pensat per a les escoles infantils municipals (0-3 anys), però en la pràctica la majoria d’aquestes mesures seran les que regiran en els altres centres escolars, no només de Manises sinó de tota la Comunitat.

Les directores d’escoles infantils municipals han treballat juntament amb el personal del departament i la regidora d’Educació, Amparo Martínez, en la creació d’aquest pla de contingència amb la finalitat de garantir la màxima seguretat dels xiquets i xiquetes d’entre 0 i 3 anys que acudeixen als nostres centres.

El pla inclou totes les mesures de prevenció i seguretat seguint el marc normatiu de la Generalitat Valenciana, Ministeri de Sanitat i Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Segons paraules de la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Manises, Amparo Martínez, “és moment d’apel·lar a la cautela i a la prudència i per això, estem prenent totes les mesures preventives que considerem necessàries. És prioritari per a nosaltres assegurar el benestar i la seguretat sense deixar de costat la tasca educativa”.

Els treballadors i treballadores dels centres educatius infantils comptaran amb totes les mesures higièniques necessàries per a dur a terme el seu treball amb les garanties requerides.

També es contempla la reestructuració dels espais així com la reorganització de les pràctiques educatives diàries, establint grups bombolla de convivència estables entre una tutora i alumnat de manera que actuen com una unitat familiar.

D’altra banda, per a evitar el contacte amb la resta de grups, s’utilitzaran les pròpies aules per a menjar i dormir respectant sempre la seguretat alimentària i les adequades condicions higièniques.

El fet d’agrupar els xiquets i xiquetes en grups bombolla tindrà com a conseqüència que durant aquest curs no es prestarà el servei d’escola matinal ni es permetrà el servei de menjador per a alumnat eventual.

Una altra de les mesures que s’implantaran serà la parcel·lació de patis perquè cada grup bombolla a més d’aula individual, tinga el seu propi espai d’esbarjo.

A més, es canviarà la metodologia de treball prioritzant i fomentant les activitats a l’aire lliure i s’atendrà les famílies preferentment de manera telemàtica o amb cita prèvia.

Com a mesura de prevenció, es recomanarà a les famílies prendre la temperatura a tots els xiquets i xiquetes abans d’eixir de casa perquè en cas de notar algun símptoma no acudisquen al centre escolar.

Aquest Pla de Contingència es farà arribar a totes les famílies implicades així com les instruccions necessàries per a l’inici del curs 2020/2021.