Manises implanta el cinqué contenidor amb un programa pilot

L’Ajuntament de Manises a través de la Regidoria de Medi Ambient implantarà el cinqué contenidor dins d’un programa pilot que arranca aquest mes en els barris de San Francisco i Alameda Park durant un any. En aquest temps es podrà estudiar com funcionen les diferents mesures i campanyes, perquè durant l’any vinent es puga posar en marxa en la resta del municipi. Les campanyes de difusió i informació seran constants i mantingudes durant 5 anys, encara que aniran canviant de format perquè no deixen de causar impacte entre la població.
Hui ha començat la primera acció de la campanya amb la col·locació de banderoles en fanals que donen la benvinguda a aquest nou veí, el contenidor d’orgànica. Aquesta acció generarà en primer lloc curiositat entre la ciutadania d’aquests barris per a més endavant descobrir qui és el nou veí.
“Dins de la campanya de Manises Reguapa, incloem aquesta iniciativa de “Benvingut Veí”, amb la qual tractem de conscienciar ecològicament als nostres veïns i veïnes per a dur a terme la separació de residus”, ha explicat el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Manises, Rafael Mercader. “La idea és continuar la implantació del cinqué contenidor de manera progressiva en tota la localitat de Manises després d’aquest programa pilot que ara iniciem”, ha conclòs Mercader.
La finalitat d’aquesta iniciativa és potenciar el reciclatge d’envasos així com adherir als comerços locals al sistema de recollida de residus porta a porta. També es fomentarà el reciclatge del contenidor groc. Més tard, es realitzarà la campanya informativa en el barri San Francisco amb la implantació del cinqué contenidor i la seua forma de conducta amb la finalitat de crear un pòsit de conscienciació i informació perquè en els mesos següents, la implantació no siga un drama i que els veïns i veïnes el vegen com una forma de gestió eficient i mediambientalment positiva, que comportarà beneficis ambientals, educatius i econòmics.
El projecte d’implantació de cinqué contenidor comportarà un sistema de recollida selectiva d’orgànica (5° contenidor) i l’augment en el nombre de contenidors de selectiva als carrers i la seua recollida. A més, es col·locaran contenidors de residus perillosos (piles).
Aquestes accions estaran secundades per un equip educador ambiental de manera permanent per a treballar la conscienciació, la responsabilitat, les bones pràctiques i l’educació ambiental en tots els seus àmbits.

Benvingut veí
La campanya de comunicació mediambiental que acompanyarà la implantació del cinqué contenidor porta per nom «Benvingut veí» i donarà la benvinguda al contenidor orgànic. Es tracta d’un “veí” que és agradable, 100% bio. que és capaç de transformar residus en vida i que s’alimenta de les restes de menjar dels nostres plats.

Un punt fort d’aquesta campanya serà el repartiment de poals entre el veïnat d’Alameda Park i San Francisco amb la finalitat de facilitar en les seues llars la tasca de separació dels residus orgànics.

A més la campanya informativa continuarà amb cartells en diferents formats, díptics, banderoles, imants, marca pàgines i una app a la qual s’accedirà a través d’un codi QR i on es podran trobar tant un joc com un quiz de preguntes divertides.