Manises prioritza als pressupostos l’atenció a les situacions d’emergència social

Amb el vot a favor de l’equip de govern (APM- Compromís, PSOE, SI SE PUEDE i EU)i l’abstenció dels partits de l’oposició (PP i Ciudadanos), l’Ajuntament de Manises va aprovar ahir, a la sessió planària corresponent al mes de desembre, el pressupost municipal per a 2016 que ascendeix a 24.081.140 euros, quantia aproximadament de 300 mil euros inferior al pressupost de l’any anterior degut al percentatge inferior d’ingressos per la plusvàlua.

Es tracta d’un pressupost en què es prioritza l’atenció a les situacions d’emergència social, per tal d’aconseguir un nivell de vida que supere el de la mera subsistència. Així, s’incrementen les ajudes per a l’atenció a les necessitats bàsiques i a l’adquisició d’habitatges, va explicar el regidor d’Hisenda ahir al plenari.

Entre les partides que recull el pressupost es poden destacar 4 eixos fonamentals: 80.000 euros d’emergència social; 100.000 en la partida de vivenda; augmenta al doble de l’any anterior, fins a 66.000 euros la partida d’ocupació; així com l’import dedicat a educació. A més, 125 mil euros estaran destinats a educació, concretament per a l’ajuda de llibres de text.

El pressupost de 2016 contempla partides per a realitzar una auditoria econòmica, per a mantindre el servei d’autobús durant tot l’any per tal de millorar la mobilitat. També està previst creació d’una cuina social.

Altre aspecte destacat és la racionalització de la despesa. La gestió dels recursos estarà dirigida al compliment dels principis d’eficàcia, eficiència econòmica i la qualitat. A més, amb la baixada dels sous dels regidors es produïx un estalvi de 100.000 euros per als comptes de l’any que ve.

També el consistori es marca l’objectiu d’avançar en l’aplicació de la llei d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, per tal que estos puguen interactuar electrònicament amb l’ajuntament, així com crear l’oficina d’atenció al ciutadà en la planta baixa del consistori per a millorar l’atenció presencial.

És necessari ressaltar que una part del pressupost anirà destinada als equips informàtics que tindran a la nova Oficina d’Atenció Ciutadana. Una clara aposta per guarir el Medi Ambient es farà en la mesura que es bonificaran els impostos a les persones que tinguen un vehicle elèctric així com també rebran bonificació d’impostos les empreses de Ceràmica Tradicional de Manises.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *