Manises s’integra en un programa europeu de millora de la ciutat

Manises formarà part de l’estratègia DUSI. L’objectiu d’aquesta Estratègia és la millora de la ciutat des d’una visió integrada, donant cobertura a les necessitats del municipi detectades com a reptes en diferents àmbits: econòmic, social, ambiental, climàtic i demogràfic, per a crear una ciutat més intel·ligent, sostenible i integradora.

El procés d’elaboració de l’Estratègia DUSI contempla diferents dinàmiques participatives per assegurar la integració de les aportacions des de l’àmbit institucional, social i econòmic. Tant a juliol com al mes de setembre es realitzaren sessions de treball intern de l’equip de l’ajuntament, on es comentaren problemes existents a Manises i possibles solucions. El fruit de la sessió de treball és un anàlisi DAFO que serà millorat de manera participativa.

El regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manises, Rafael Mercader,  ha destacat «la gran importància de formar part de projectes europeus ja que és una oportunitat d’enriquiment per a la ciutat de Manises». A més, el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manises, Àngel Mora, ha assenyalat que «Manises ha estat aïllada d ‘Europa des de la convocatòria per als fons FEDER de 2010 fins a 2015 i per eixe motiu és important la nostra participació en la propera convocatòria que suposarà un gran benefici econòmic per a la ciutat».

Manises formará parte de la estrategia DUSI
El Ayuntamiento de Manises está trabajando en la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrada (Estrategia DUSI), instrumento de planificación que permitirá al municipio optar a financiación Europeo vinculado a los fondos FEDER durante el periodo 2014-2020.

Más allá de identificar actuaciones para su cofinanciación, el Ayuntamiento está elaborando esta estrategia, que justifique y demuestre su capacidad para asegurar un desarrollo que perdure en el tiempo y sea integradora del área urbana en beneficio de todos los vecinos y vecinas de Manises.

El objetivo de esta Estrategia es la mejora de la ciudad desde una visión integrada, dando cobertura a las necesidades del municipio detectadas como retos en diferentes ámbitos: económico, social, ambiental, climático y demográfico, para crear una ciudad más inteligente, sostenible e integradora.

El proceso de elaboración de la Estrategia DUSI contempla diferentes dinámicas participativas para asegurar la integración de las aportaciones desde el ámbito institucional, social y económico. Tanto en julio como en el mes de septiembre se realizaron sesiones de trabajo interno del equipo del ayuntamiento, donde se comentaron problemas existentes en Manises y posibles soluciones. El fruto de la sesión de trabajo es un análisis DAFO que será mejorado de manera participativa.

El concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Manises, Rafael Mercader, ha destacado «la gran importancia de formar parte de proyectos europeos puesto que es una oportunidad de enriquecimiento para la ciudad de Manises». Además, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Manises, Ángel Mora, ha señalado que «Manises ha sido aislada de Europa desde la convocatoria para los fondos FEDER de 2010 hasta 2015 y por ese motivo es importante nuestra participación en la próxima convocatoria que supondrá un gran beneficio económico para la ciudad».

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *