Meliana actua en la xarxa de sanejament

L’Ajuntament està realitzant actuacions de millora de les connexions de la xarxa de sanejament del municipi amb la canonada principal de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals del Carraixet (EDAR), que transcorre per davall del carril bici de la Via Xurra fins a Alboraia.

Com explica l’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera:ara mateix, estem executant la connexió amb l’EDAR del ramal del clavegueram del carrer Mestre Serrano en una actuació conjunta amb la Conselleria d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica”. L’actuació suposa una inversió de 38.881,66 € i està subvencionada un 50% per la Conselleria i l’altre 50% amb el Pla d’inversions de la Diputació 2020-2021.

La pròxima actuació prevista és la connexió del ramal del c/ Furs, en aquest cas prevista dins del pla Reacciona de la Diputació. El responsable de l’àrea insisteix: “tenim una programació important pel que fa a la millora de la xarxa de sanejament del municipi, planificada amb l’empresa concessionària, Global Ominum, que anem desplegant amb diferents línies de subvenció i d’inversió”. D’acord amb aquesta programació, ja es van fer la legislatura anterior dos actuacions importants, d’una banda l’estació de bombeig al carrer Calvari i, de l’altra, l’actuació en l’àmbit del c/ Juli Benlloch.

Una altra actuació d’envergadura que ja s’està treballant de manera important és l’escomesa d’una xarxa de clavegueram com cal per al nucli rural de Roca. Amb aquesta finalitat, diu l’alcalde: “estem fent una anàlisi conjunta entre diverses administracions per tal de fer-ho possible i tractar de resoldre diversos problemes de la zona relacionats amb el sanejament i les aigües residuals. Un treball complex per les característiques de l’actuació, però que podria fer-se realitat”.

Finalment, conclou Riera: “tot aquest treball i totes aquestes actuacions estan vinculades a la consecució dels objectius de desenrotllament sostenible (ODS) impulsats per les Nacions Unides contra el canvi climàtic, un dels temes estratègics i prioritaris de la comunitat internacional”. Uns objectius que es recullen en el pla d’acció per al clima i l’energia sostenible (PACES) aprovat per l’Ajuntament de Meliana dins del Pacte de les Alcaldies europeu; i també dins de l’estratègia europea ViuHo de desenrotllament urbà sostenible i integrat (EDUSI) conjunta amb els ajuntaments de Foios i Albalat dels Sorells. Tots documents aprovats pel ple de l’Ajuntament de Meliana que marquen la planificació i l’execució de les actuacions.