Meliana condiciona el camí del Cabrito

L’Ajuntament de Meliana, dins del pla de millora dels camins d’horta, ha condicionat  el camí del Cabrito. Es tracta d’un dels camins que té l’entrada des del camí de la Mar (CV-313) fins a diversos camps i un parell d’alqueries, que es trobava en males condicions com a conseqüència de les pluges i l’activitat agrícola mateix. La inversió ha sigut de 10.000 € de fons propis de l’Ajuntament.

Com explica la regidora d’Agricultura, Amparo Martí, “Estem actuant en aquells camins d’horta en què està clara la titularitat pública dels terrenys, fet que ens permet l’actuació directa per part de l’Ajuntament. Així, prèviament, es va un treball d’acreditació pública del camí amb els propietaris per mitjà de la conformitat i les escriptures corresponents, ja que de vegades la informació del cadastre no es correspon amb la de les escriptures. Amb aquest procediment, al seu dia ja es van condicionar els camins de la Gallineta i de Bitxac. La pròxima actuació serà el condicionament del tram de camí que connecta el carrer l’Alba amb l’alqueria del Gros, al nucli de Nolla, dins de l’actuació de millora de l’accessibilitat en aquella zona.

D’altra banda, concreta la responsable, “amb la creació del Consell de l’Horta, s’ha habilitat una línia pressupostària perquè tots els municipis dins de l’àmbit del Pla de l’Horta de València puguen realitzar inversions d’adequació de les infraestructures agrícoles de titularitat pública”. En aquest sentit, hi ha diversos expedients oberts respecte de camins d’horta per tal de poder continuar el pla de millora.

Per a aquest tipus d’actuació, s’estan seguint els criteris inclosos en el Pla d’Acció Territorial de l’Horta de València. Els camins d’horta s’estan condicionant amb un paviment amb un doble tractament superficial (DTS), ja que si es reparen només amb saorres, aquestes s’erosionen molt fàcilment i, per contra, l’asfalt té un impacte important sobre l’horta.