Meliana té un romanent de tresoreria per a despesa general de 2,3 milions d’euros

En el ple ordinari de febrer s’ha donat compte de la liquidació dels pressupostos de l’Ajuntament de Meliana del 2022. Els pressupostos aprovats eren de 8,1 milions d’euros, però finalment l’execució ha sigut de 10,8 milions d’euros, un increment de 2,7 milions d’euros respecte de les previsions inicials. A més, el romanent de tresoreria resultant per a despesa general, és a dir incorporable als pressupostos del 2023, ha sigut de 2,3 milions d’euros.

Com recorda la tinenta d’Alcaldia i regidora d’Hisenda, Maria Pilar Asensio, “El comportament pressupostari al llarg de tota la legislatura ha sigut molt estable, tot i la pandèmia, amb uns romanents de tresoreria creixents que han oscil·lat entre l’1,5 milions d’euros de la liquidació del 2019 i els 2,3 milions d’euros del 2022”. Finalment, els drets reconeguts en el 2022, els ingressos, han sigut d’11 milions d’euros mentre que les obligacions o despeses han arribat als 10,8 milions d’euros.

D’altra banda, explica la responsable: “L’increment pressupostari ha tingut lloc sobretot en el capítol VI d’inversions, on s’ha passat dels 120.500 € inicials als 3 milions d’euros. Durant tota la legislatura, la tendència a fer inversions ha sigut creixent i important.” D’enguany passat, cal destacar sobretot projectes com ara l’Edificant del CEIP El Crist (691.000 €), la finalització del centre de dia per a persones majors (607.000 €), la millora dels accessos al nucli de Nolla (478.000 €), la remodelació de l’avinguda de la Senyera (395.000 €), les obres de l’edifici nou per als serveis socials municipals (389.000 €), la mobilitat sostenible (60.000 €) o les instal·lacions esportives (46.000 €), entre altres.

Asensio vol remarcar: “Tot i això, també ha sigut molt important la despesa en tots els àmbits del benestar dels melianers i de les melianeres”. Així, la despesa en serveis socials ha sigut d’1,3 milions d’euros; en educació 852.000 €, en seguretat ciutadana 951.000 €, 444.000 € en foment econòmic i foment de l’ocupació, i un milió d’euros en cultura, festes i esport.

Finalment, la tinenta d’alcaldia destaca: “Tenim una economia molt sanejada fruit d’una planificació i d’una programació detallades que han permés aconseguir nombroses subvencions, augmentar els ingressos, gestionar el capítol de personal i contindre la despesa corrent”. I s’ha fet amb un nivell impositiu estable, el més baix que ha tingut mai Meliana, i amb un deute zero. Com evidencien les dades i les xifres any darrere any: “Res a vore, per tant, amb el panorama negatiu i la visió catastrofista dibuixada des del 2016, any darrere any i fins a l’últim ple ordinari, pel Partit Popular, que ha evidenciat la seua desubicació en la política i la gestió municipals”, conclou la regidora.