Mes de 10.000 euros per acabar amb el mosquit tigre a Alaquàs

La Diputació Provincial de València ha subvencionat Alaquàs amb 10.469 euros per activar un pla de prevenció contra el mosquit tigre al municipi. La proliferació de l’Aedes albopictus a la Comunitat Valenciana, més conegut com el mosquit tigre, ha dut a l’administració a posar en marxa un programa de seguiment i control d’aquesta espècie de vector.

 

La Compañía de Tratamientos Levante. S.L. (Ctl) portarà a terme el Pla de Gestió Municipal contra el Mosquit Tigre. En primer lloc s’instal·laran trampes de mostreig que es distribuiran per les zones enjardinades municipals amb vegetació, el cementiri i els jardins que es troben a l’interior de centres públics.

 

Al mateix temps, es realitzaran tractaments preventius al clavegueram del casc urbà i voltants de zones clau com poden ser els centres educatius, de salut, els parcs o els jardins públics. També s’aplicaran tractaments larvicides setmanals quan es detecte la presència del mosquit tigre.

 

Així mateix, la col·laboració i la conscienciació ciutadana seran dos pilars bàsics per lluitar contra la presència del mosquit tigre. Per això, s’obrirà un servei d’atenció directe al ciutadà que tindrà com principals objectius la conscienciació de la població a través de díptics, xarxes socials, web municipal, etc. També, l’Ajuntament d’Alaquàs repartirà 3.000 fullets informatius sobre el mosquit tigre als edificis públics de la localitat.

 

Cal recordar que Ctl controla la presència tant de vectors corrents com del mosquit tigre durant tot l’any a Alaquàs. Entre gener i abril es fan revisions mensuals als embornals. Del maig al setembre les inspeccions passen a ser setmanals perquè és l’època on el mosquit tigre està més present. De l’octubre al desembre continuen els reconeixements cada mes.  D’altra banda, Alaquàs ha acollit durant aquest any diverses xerrades informatives de prevenció del mosquit tigre.

 

Des de l’Ajuntament d’Alaquàs es recomanen tota una sèrie de consells per evitar els focus de mosquit tigre:

 

-Retirada d’objectes que retinguen aigua com plantes o poals

-Evitar acumulacions d’aigua en zones de drenatge com la gespa o solars

-Buidar amb freqüència els abeuradors dels animals, els peus dels para-sol o altres

-Tapar amb malles d’ 1mm dipòsits i bidons

-Mantindre piscines i fonts ornamentals

-Revisar periòdicament albellons, canaletes i arquetes interiors

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *