Més de 35 professionals de l’àrea de benestar social atenen diàriament a la població en risc d’Alaquàs

Des que es va decretar l’Estat d’Alarma l’Ajuntament d’Alaquàs a través de l’àrea de Benestar Social ha realitzat més de 1.800 intervencions per atendre a la població que més està patint els efectes de l’estat d’alarma provocat per la pandèmia. Aquestes dades formen part del balanç d’intervencions realitzades per via presencial o telemàtica (telèfon, videocridades i skype) per l’equip humà que dona servei a persones en situació de risc.

S’han fet més de 800 cridades de control a persones majors que viuen soles, contactes per conéixer la seua situació i oferir els serveis disponibles que es troben al seu abast com la possibilitat de realitzar per ells i elles compres de productes de primera necessitat i farmacèutics a través de la iniciativa “Coronavirus amb cor” o fer-los coneixedors de la iniciativa “Alaquàs t’Escolta”, telèfons disponibles per poder contactar amb altres persones sempre que ho necessiten. En la mateixa línia també s’han efectuat 153 cridades a persones usuàries del Centre de Dia de Majors.

En matèria d’atenció i seguiment de casos de violència de gènere es comptabilitzen 145 atencions individualitzades. Pel que va a les accions en situacions de risc en menors, el nombre ascendeix als 175. En el cas de les intervencions en programes d’Infància i adolescència en risc el departament ha comptabilitzat 148 accions: cridades telefòniques i vídeocridades directes a les i els menors i a les seues famílies per a dur a terme el seguiment i control precís.

Una altra de les àrees on es comptabilitzen un total de 248 intervencions és en matèria d’informació, emergència social, salut mental i renta valenciana d’inclusió. Dades a les que cal sumar les 185 intervencions a persones amb diversitat funcional i les seues famílies, contacte continu amb cridades diàries en molts dels casos.

Totes aquestes tasques de seguiment es veien reforçades amb l’inici de la crisi del coronavirus amb l’habilitació de tres vies de comunicació perquè la ciutadania poguera fer arribar les seues consultes i gestions urgents al Departament de Serveis Socials municipal: WhatsApp: 666 536 670, telèfon 96 151 94 01 i correu electrònic: serveissocials@alaquas.org.