Mesures a La Pobla de Farnals per a fer front a l’impacte econòmic i social de la crisi sanitària

L’Ajuntament de la Pobla de Farnals ha aprovat un paquet de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Per un costat, s’ha ampliat el terminis fins a l’1 de juliol per a fer efectiu el pagament en voluntària de l’Impost de Vehicles i de la Taxa de Guals. Tanmateix, el pagament de la resta de tributs gestionats directament per l’Ajuntament les liquidacions de les quals estigueren emeses i notificades amb venciment a data del 20 de març, 5 o 20 d’abril, es poden realitzar fins al 30 d’abril, mentre que les notificacions tributàries que no estaven emeses s’han suspès temporalment.

També s’ha suspès durant la duració de l’Estat d’Alarma la liquidació de la Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic de taules i cadires, que es recalcularà en funció del temps que els bars i restaurants hagen estat tancats. Igualment, s’ha suspès la Taxa per ocupació de la via pública dels mercats ambulants, que serà retornada a aquells comerciants que hagen satisfet el pagament anual en la part proporcional a la durada de l’Estat d’Alarma.

Pel que fa als preus públics per la prestació de cursos i activitats, aquelles persones contribuents que hagen efectuat el pagament tindran dret a la devolució de la part proporcional del temps en què no s’ha produït la prestació.

L’alcalde de la Pobla de Farnals, Enric Palanca, ha manifestat que aquestes mesures tenen l’objectiu de “reforçar la protecció dels treballadors, les famílies i els col·lectius  més vulnerables, així com donar suport a la continuïtat en l’activitat productiva i, per descomptat, reforçar la lluita contra la malaltia”.

Ajudes a autònoms

La Generalitat ha impulsat ajudes directes a persones treballadores en règim d’autònoms que desenvolupen la seua activitat en la Comunitat Valenciana i s’han vist afectades per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 a través de subvencions que han de ser tramitades per Labora, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació. Ascendiran a 1.500 euros en el cas dels negocis que hagen hagut de cessar la seua activitat i de 750 euros per als que hagen patit una disminució d’ingressos de més del 75%. El termini per a la presentació de sol·licituds, que haurà de fer-se de forma telemàtica, s’iniciarà el dia 8 d’abril i es perllongarà fins 4 de maig de 2020. En total, la Conselleria d’Economia Sostenible preveu destinar 57’5 milions d’euros a aquestes subvencions.