Millora dels accessos per a vianants al Poliesportiu Municipal de Manises

L’Ajuntament de Manises ha licitat les obres que milloraran l’accés per als vianants al Poliesportiu Municipal i també s’habilitarà l’edifici destinat a la consergeria, en una actuació que adequarà la instal·lació a la normativa vigent pel que fa a l’accessibilitat.

 

El regidor d’Esports de l’Ajuntament de Manises, Guillermo Martínez, ha explicat que “és una intervenció molt esperada que tindrà una despesa mínima per al nostre Ajuntament, ja que ho farem amb el Pla d’Inversions de la Diputació de València. Donarà una nova imatge a l’accés al nostre poliesportiu i facilitarà al personal de consergeria un millor control dels accessos a les instal·lacions”. “Els anteriors governs havien fet un espai provisional que ara deixem enrere”, ha afegit el regidor.

 

La situació actual de l’espai presenta una interrupció de la vorera d’accés al poliesportiu en travessar la porta, i només es pot circular per la calçada, on hi ha un aparcament per a motocicletes. Es preveuen actuacions per a modificar aquesta part amb la substitució del tancat i l’ampliació de la zona per als vianants, de manera que es fa més accessible i compleix la normativa.

 

Es planteja retirar part de la tanca exterior i crear una plaça d’accés que resolga el desnivell amb un paviment continu per als vianants i una inclinació menor del 3%. Es deixarà un espai de dos metres enfront de la façana principal de l’edifici sense pendent i l’entrada es farà amb doble porta abatible lateral. A més, es continuarà la vorera fins a salvar el desnivell restant. El nou tancat es connecta a l’edifici de consergeria i es desvia per davant de la jardinera per a embellir i cobrir l’espai on es troba el depòsit de gas.

 

Per últim, s’habilita l’edifici previst per a la consergeria i se’l dota de les instal·lacions necessàries per a un ús adequat, i dels revestiments interiors i exteriors que no té aquest edifici.