Moncada renova l’enllumenat municipal amb la compra de 800 lluminàries LED

L’Ajuntament de Moncada ha projectat la renovació de gran part de l’enllumenat del municipi amb la col·locació de 800 lluminàries de tecnologia LED. El projecte es durà a terme de manera immediata mitjançant la inversió d’un total de 150.000 euros procedents de fons propis. L’actuació se suma a la realitzada recentment en el barri de Masies, on ja s’han renovat més de 200 punts de llum.

Segons l’alcaldessa, Amparo Orts, “un dels nostres principals compromisos amb la ciutadania era la millora de l’enllumenat públic, que requereix una renovació tant per a incrementar la qualitat de la il·luminació com per a augmentar la seguretat vial”. L’alcaldessa ha matisat que s’ha fet “un gran esforç amb la destinació d’una important partida dels pressupostos municipals a la renovació d’una bona part de l’enllumenat públic”. En concret, es canviaran les lluminàries dels carrers Ramón de Villarroya, Sagunt-Negre, Arxipreste Vila, Mestre Serrano, Regne de València, Pintor Sorolla, Corbella, Mariano Benlliure, Gómez Ferrer i Heraldo Dalhander.

Som conscients de la gran necessitat que existeix en continuar amb aquesta renovació, i es per això que en el Pla d’Inversions de l’any 2021 seguirem invertint per a renovar l’enllumenat públic d’altres carrers del nostre municipi”, ha assegurat l’alcaldessa.