Moncada saneja els seus comptes amb la liquidació del deute existent

L’Ajuntament de Moncada va aprovar anit al plenari de la Corporació una modificació de crèdit del pressupost municipal per a incloure 2.394.911,92 euros procedents del romanent de tresoreria per a despeses generals, amb l’objectiu finalista d’amortitzar el préstec bancari que l’administració municipal manté amb una entitat bancària i deixar liquidar el deute viu de la localitat. Una vegada passen 15 dies d’exposició pública, si no hi ha cap al·legació contra la mesura, la modificació de crèdit es farà efectiva i el Consistori podrà deixar els seus comptes totalment sanejats.

“Es tracta d’un moment històric per a Moncada, perquè això suposarà començar de zero amb la possibilitat de fer les coses bé, sense els greus condicionants econòmics que hem patit fins ara”, ha manifestat Amparo Orts, l’alcaldessa de Moncada. L’edil ha recordat que quan va assumir l’alcaldia en l’any 2015 el deute ascendia a 13,1 milions d’euros, dels quals 8,6 milions procedien de préstecs bancaris, 3,5 milions de factures impagades a les empreses proveïdores, i un altre milió per una sentència ferma d’expropiació.

“A partir d’ara, podem afrontar nous reptes amb una salut econòmica i financera immillorable. Han estat anys molt durs, de constants ajustos i d’un control absolut de cada cèntim. Amb sensatesa i responsabilitat hem aconseguit allò que semblava impensable, però el treball ben fet dona els seus fruits i els podrem veure a partir d’ara”, ha expressat l’alcaldessa.