Nou sistema de podes en Alaquàs

L’Ajuntament d’Alaquàs ha posat en marxa un nou sistema de podes a través del qual es naturalitza el procés, es garanteix el seu desenvolupament, respecte i estat de conservació i es millora la seua vitalitat. Aquest protocol d’actuació forma part de l’estratègia municipal de manteniment i implementació d’insfraestructura verda a Alaquàs i té per objectiu continuar aplicant un desenvolupament i una gestió urbanística cada vegada més sostenible i amb menor petjada de carboni.

Aquest novedós sistema estableix que l’arbrat únicament es pot podar en casos imprescindibles que representen un risc per a edificacions pròximes o per a la circulació dels vehicles. En aquest casos, es realitzen podes correctives que no alteren l’estructura natural de la copa. Per aquest motiu, aquest protocol d’actuació garanteix que no es poden tots els exemplars que es troben en espais oberts com parcs i jardins o en vials de gran amplària i que s’actue únicament en ells per a retirar les branques més baixes sota la creu.

En l’àmbit urbà, evitar aquest tipus de podes dràstiques té una gran quantitat de beneficis per al medi ambient de les ciutats perquè evita els danys que s’ocasiona als arbres en el procés de la poda i contribueix a no alterar el ritme biològic. Es respecta a més els llocs de nius de les aus, que a la seua vegada afavoreix el control de la proliferació d’insectes i garanteix major cobertura d’ombra amb una mitigació de l’efecte illa de calor.

Aquest tipus de podes naturalitzades contribueixen a reduir la petjada de carboni ja que es disminueix la producció de residus verds i, per tant, la reducció dels costos del seu transport, i es produeix més oxigen. Cal destacar a més que les branques grans que es retiren en una poda severa són grans reserves d’energia que es perden i que amb les podes dràstiques s’ocasiones una gran quantitat de rebrots espontanis que provoquen un desgast d’energia important sobre l’arbre.

Aquest protocol d’actuació, amb  el qual es perllonga l’esperança de vida de l’arbrat, forma part dels diferents criteris mediambientals aplicats a Alaquàs per tal de fer d’aquesta una ciutat cada dia més sostenible.