Obert el termini de presentació de projectes per al primer Premi d’Estudis Locals de Paiporta

Amb l’objectiu de promoure l’anàlisi de la realitat actual i històrica de Paiporta des de diverses perspectives, l’Ajuntament crea per primera vegada un Premi d’Estudis Locals. El termini de presentació de projectes ja està obert. Aquelles persones interessades en participar tenen 30 dies hàbils a comptar des del 13 de març. Les bases es poden consultar en el tauler d’anuncis oficial de l’Ajuntament.

El Premi d’Estudis Locals de Paiporta és una iniciativa de la Regidoria de Transparència, Modernització i Participació Ciutadana que té com a objectiu “promoure i estimular la realització d’estudis sobre la realitat local en diferents àmbits i moments històrics, i publicar aquests treballs” per al coneixement general de la ciutadania, tal com s’explica en les bases.

Els projectes presentats seran valorats pel jurat, i el guanyador o guanyadora rebrà els primers 1.000 euros per a iniciar la tasca. La resta del premi s’entregarà al finalitzar el treball i comprovar-se que s’ha completat amb èxit.
En la concessió del premi es tindran en compte factors com l’originalitat i interés del tema, la claretat en el plantejament dels objectius, la diversitat de fonts, la idoneïtat de la metodologia i les fonts proposades per a la consecució dels objectius, l’estructura, la inclusió de documnents inèdits, la idoneïtat de la bibliografia citada i un ús adequat de la llengua quant a correcció ortogràfica i gramatical

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *