Obres d’accessibilitat al passeig de la platja de La Pobla de Farnals

En la consulta dels pressupostos participatius de La Pobla de Farnals l’opció amb més suport popular fou l’accessibilitat. Allí troba el seu origen el projecte de millora prop de Pobla Marina, amb un encaminament que naix en la parada del bus de Neptuno, travessa la plaça Bruno Lomas i continua pel Passeig Colom. El paviment de botons instal·lat facilita especialment el trànsit de persones invidents, encara que la plataforma única suprimeix les barreres arquitectòniques per a tots, com ara eliminant els escocells de les palmeres. Elements que aporten qualitat i fan més habitable i confortable l’entorn en el dia a dia de totes les persones. S’hi han invertit més de 35.000 euros de recursos propis municipals a partir dels pressupostos participatius.

 

L’obertura al públic de la zona reformada crearà un entorn més amable per al trànsit, quan a més trobem que la platja de Pobla Marina ja compta durant l’estiu amb un punt accessible per al bany de persones amb diversitat funcional o mobilitat reduïda. «Gaudir de l’entorn i transitar còmodament pels carrers és un dret fonamental. I al meu parer hem de fer l’espai públic adaptat per a l’ús de quasevol persona», afirma Victoria Prieto, regidora de Turisme de La Pobla de Farnals. També explica que era important facilitar l’accés a la platja i el passeig per tal que l’experiència resulte òptima per a cada persona independentment de les seues circumstàncies. Perquè mostrar-se hospitalaris també és fer efectiu el dret a menejar-se sense dificultats per l’entorn de la platja.