Paiporta aprova el seu primer pla de prevenció d’incendis forestals

L’Ajuntament de Paiporta ha aprovat el seu primer pla de prevenció d’incendis forestals, document redactat els últims mesos i que, a més, contempla un pla de cremes. Aquest pla, preceptiu per llei, ajuda a protegir l’única zona forestal amb què compta la localitat, de 3,95 quilòmetres quadrats i composada pel barranc de Xiva, que travessa el nucli urbà i el terme municipal.
El pla s’ha elaborat a proposta i en coordinació amb la Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, àrea que el va portar a ple, on va comptar amb el vot favorable de tots els grups amb representació en la corporació municipal.


El pla de prevenció contempla que les parcel·les situades a menys de 30 metres del barranc on s’hagen de realitzar cremes hauran d’habilitar uns cremadors, comunicar les possibles cremes a l’Ajuntament i realitzar-les sempre en els períodes de l’any que es puguen fer, sempre i quan les condicions climatològiques ho permeten. A més, les parcel·les situades entre els 30 i els 500 metres hauran de comunicar a l’Ajuntament la realització d’aquestes cremes, i també hauran de respectar els períodes de l’any hàbils per a fer-les i tindre el compte l’oratge.


L’Ajuntament tindrà a disposició de la ciutadania una relació cadastral de les parcel·les afectades per aquesta nova normativa. El pla s’elevarà a la conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a que el valide i l’incorpore al pla de la zona forestal de Llíria, a la qual pertany el barranc de Xiva.