Paiporta obri quatre col·legis per la vesprada a activitats d’associacions, clubs, entitats i col·lectius

La regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Paiporta ha posat en marxa el programa ‘Escoles Obertes’, gràcies al qual associacions, clubs i entitats locals tindran al seu abast les instal·lacions educatives de quatre centres de primària. Aquesta iniciativa té lloc a les vesprades, després de l’horari lectiu, de dilluns a dijous, fins a les 20’30. Els centres que estaran a disposició de la ciutadania en el programa ‘Escoles Obertes’ seran els CEIPs L’Horta, Lluís Vives, Ausiàs March i Rosa Serrano. En dos d’aquests centres (L’Horta i Rosa Serrano) la regidoria d’Educació ha apostat per contractar un/a monitor/a de temps lliure, que custodiarà les instal·lacions i alhora farà de gestor i dinamitzador d’activitats a aquells col·lectius que ho sol·liciten.

Les associacions, clubs o entitats interessades a demanar la utilització puntual o periòdica d’un espai en aquests centres poden presentar una instància a l’Oficina UNICA, en la planta baixa de l’Ajuntament. Les activitats d’escoles esportives, alguns clubs esportius i altres entitats musicals i associacions ja han començat la seua activitat, tot demanant autorització a la Comunitat Educativa. A partir de novembre s’obri el termini perquè hi haja noves demandes, que s’autoritzaran en temps i forma si les activitats proposades compleixen el requisit i els objectius que exigeixen el programa «Escoles Obertes», val a dir que siguen activitats no-lucratives, culturals, esportives o lúdiques, que incidisquen en la participació i el creixement sociocomunitari de la ciutadania de Paiporta. Tots els detalls dels requisits del programa es poden consultar en aquest enllaç, on també es pot descarregar la instància per a sol·licitar l’ús de les instal·lacions educatives.

L’obertura de centres escolars ha sigut una demanda històrica de les famílies de les distintes comunitats escolars, alhora que de moltes associacions i col·lectius del poble, que volien poder tirar endavant la seua activitat o gaudir de més espais, aprofitables per la població en horari no lectiu.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *