Picanya bonifica un 50% l’impost sobre vehicles elèctrics des d’este any

Els vehicles elèctrics poden suposar una gran alternativa en desplaçaments de tipus urbà o interurbà de no massa distància. Des de l’Ajuntament de Picanya s’ha volgut oferir un incentiu a la compra i ús d’este tipus de vehicles i, en eixe sentit, es va procedir a la modificació de l’ordenança de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica i des d’este 2017 els vehicles elèctrics, així com els vehicles híbrids (motor elèctric-gasolina, elèctric-diésel, o elèctric-gas) gaudiran d’una bonificació en la quota de l’impost del 50%.

Per a ser beneficiari de la bonificació deurà sol·licitar-se expressament per la persona interessada, i tindrà efectes, si cal, des del període impositiu següent a aquell en què se sol·licite. A la sol·licitud haurà d’acompanyar-se l’acreditació del compliment de les condicions exigides per al seu reconeixement, mitjançant l’aportació de còpia de la fitxa tècnica del vehicle.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *