Picassent comença les obres d’adequació i remodelació dels carrers Barraques i Cervantes

L’Ajuntament de Picassent ha iniciat les obres de remodelació i adequació dels carrers Barraques i Cervantes, uns treballs que pretenen millorar estes vies del casc històric i que persegueixen l’eliminació de les barreres arquitectòniques existents en tot l’entramat urbà, l’adequació del clavegueram amb la conseqüent renovació de la xarxa d’aigua potable i la recollida d’aigües pluvials, entre altres.

 

“A pesar de la incomoditat que suposa per al veïnat les obres i el trànsit tallat, quan finalitzen ens trobarem amb un paisatge urbà visiblement millorat en esta zona”, afirma la regidora d’Urbanisme, Lola Albert.