Picassent ja té pressupost municipal per al 2020

L’Ajuntament de Picassent, amb un context econòmic marcat per tenir deute zero amb les entitats bancàries i el recent informe de la Sindicatura de Comptes que atorga al consistori una de les notes més altes entre totes les localitats auditades en 2019, ha aprovat els seus comptes per al 2020. El pressupost, que ascendeix a un total de 16.541.829,92 euros, no sofreix una excessiva variació respecte a les de l’any passat i va ser aprovat amb els vots a favor del PSOE i en contra de PP, Compromís, Ciutadans i Unides Podemos.

L’equip de govern socialista amb estos pressupostos continua apostant per un Ajuntament solidari amb els qui menys tenen, compromés en la lluita de l’emergència climàtica, amant de la cultura en totes les seues manifestacions, un consistori que creu en l’apoderament de les dones, que valora les associacions locals, que treballa per la creació d’ocupació i impulsa el comerç i la indústria i també defensa els interessos dels agricultors”, afirma l’alcaldessa, Conxa Garcia.

Entre els aspectes més destacats cal assenyalar que un 35,5% del total està dedicat al benestar de la ciutadania, és a dir, 5.887.890 euros que es reparteixen de manera equitativa entre diverses àrees com Benestar Social, Educació, Esport, Cultura, Ocupació, etc… I un altre 30% va dirigit a serveis municipals, manteniment d’infraestructures, agricultura i inversió. Per tant, «Estem davant uns pressupostos socials i inversors on la nostra prioritat són les persones, els serveis i les inversions que en el seu conjunt van destinades a avançar en la millora constant del benestar de la societat», afirma el regidor d’Hisenda, Francisco Quiles.

Congelació d’impostos, taxes i preus públics


Un any més, els impostos i les taxes i preus municipals no presenten cap increment i es continua bonificant l’IBI als titulars que tinguen la condició de família nombrosa que també es beneficia de les quotes o preus d’activitats esportives o culturals. Així mateix, l’ICIO es queda amb els mateixos gravàmens mantenint les bonificacions, en este impost, per a aquelles empreses que desitgen instal·lar-se a Picassent i fomenten l’ocupació .

Un pressupost per a les persones


Quant als capítols de despeses, el pressupost presenta la creació de diverses places de funcionaris i laborals necessaris per a atendre i millorar algunes àrees de l’administració i serveis, dedicant prop del 56% del pressupost al capítol de personal,degut sobretot al fet que tota l’àrea d’esports és de gestió municipal directa.


Dins de l’àrea de Benestar Social, més de 200.000 euros es destinen a programes d’emergència social i altres ajudes, com per exemple, la dotació de 45.000 euros dedicats a les beques d’alumnes amb diversitat funcional i 32.000 a l’Economat de Càritas Interparroquial.


En ocupació, cal destacar els 15.000 euros que aporta l’Ajuntament al Taller d’Ocupació, la continuïtat del xec emprenedor i la creació del Programa Municipal d’Integració de persones amb diversitat funcional. Així mateix, dins de l’àrea d’Educació, 85.000 euros estan dedicats en matèria de diverses subvencions, entre altres, les de l’Escola d’Adults o a l’adquisició de llibres de text.

A més, un total de 866.905,46 euros s’han inclòs en el capítol que contempla totes aquelles partides que es transfereixen a col·lectius i associacions, on, a més de la local, també s’inclouen entitats com el Fons Valencià per la Solidaritat o la Mancomunitat de l’Horta Sud, entre altres.

Respecte a la despesa corrent, es tenen previstes partides relacionades amb la cultura festiva: festes patronals, taurines, 9 d’Octubre, etc.. així com també altres quantitats enfocades a la dinamització del mercat i l’activitat comercial, ja que en este sentit «Estem fent un esforç continu i volem posar en valor el nostre mercat municipal», va afirmar el regidor Quiles en el ple. D’altra banda, en l’àrea d’Esports, una quantitat important està dedicada al manteniment de l’activitat i les infraestructures del Poliesportiu municipal, gestionat amb fons propis. Destacar també els 30.000 euros destinats a l’àrea d’Igualtat i els 40.000 euros destinats a les beques de transport per a joves estudiants.

I en matèria de medi ambient, assenyalar que es tenen previstes partides per a activitats en centres educatius per al foment de respecte al medi ambient, es preveuen 10.555 euros per a la creació d’itineraris preferents de camins escolars, i el projecte de restauració del patrimoni del barranc de Picassent està dotat amb 20.000 euros.

Inversions reals per valor de prop d’un 1 milió i mig d’euros


Més d’1,2 milions d’euros estan dedicats al projecte, iniciat este any, de la remodelació de la plaça de l’Ermita i els seus voltants, amb la construcció d’un nou parc a la plaça Ausiàs March. Una quantitat que es complementarà amb fons europeus corresponents a l’EDUSI. Així mateix, estan pressupostades inversions tan necessàries com la construcció de nínxols (70.253 euros), o la finalització d’un edifici d’oficines annex al Centre de Convivència, (66.241 euros). Unes inversions que, amb tota seguretat, es voran incrementades posteriorment una vegada es faça la liquidació del pressupost, que s’espera amb superàvit, i que algunes d’elles es té previst que siguen el resultat de propostes ciutadanes obtingudes a través d’un procés participatiu.

El portaveu socialista i regidor d’Hisenda, Francisco Quiles, davant les crítiques dels portaveus de l’oposició que ho van qualificar de continuista, va afirmar que, «L’equip de govern sempre ha estat obert a noves propostes i a negociar, però que també cal tindre en compte que hi ha un sostre de despesa imposada per la legislació estatal que frena la inversió i que impedeix que Picassent avance més ràpidament cap a una major qualitat de vida». De totes maneres, «És la majoria de la ciutadania qui amb el seu vot en estes últimes 4 legislatures ens està indicant que esta línia és la correcta», va concloure el regidor.