Podem Catarroja celebra que el Consell vaja a potenciar l’atenció primària al municipi

Podem Catarroja celebra que la comissió de Sanitat de les Corts haja aprovat per unanimitat una proposició no de llei de Podem en la qual s’insta al Consell al fet que potencie l’atenció primària, dotant-la dels mitjans humans i materials per a complir la seua labor i de la qual el municipi es vorà beneficiat.

Des del Cercle han recalcat que l’atenció primària és la columna vertebral del sistema sanitari públic valencià, la porta d’entrada a la sanitat, que té la capacitat de resoldre més del 85% de les assistències sanitàries i ha posat de manifest l’exagerada càrrega de treball que es reflecteix que més del 40% de metges de família atenen més de 40 consultes al dia, també en el municipi.

Així mateix, lamenten que malgrat l’alta qualificació del personal sanitari de la nostra atenció primària, les consultes saturades dificulten, quan no impedeixen, realitzar una atenció sanitària tant individual com a comunitària del nivell adequat a la seua preparació.

En el mateix sentit, han afegit que la massificació de les consultes impedeix o limita substancialment que l’Atenció Primària desenvolupe labors tan importants com l’educació sanitària, promoció de salut i prevenció de malalties, i salut comunitària, així com el treball en equip, la formació continuada i el desenvolupament de recerca.

La iniciativa, que conté 16 punts, reclama entre altres qüestions que l’atenció primària incloga dins de la seua agenda de treball les tasques assistencials, administratives, docents, el treball en equip i la labor comunitària; que es redefinisquen els contingents per a dedicar més temps a cada pacient i que es reforce el seu paper amb una subdirecció general d’atenció primària en l’organigrama de conselleria.

També reclama millorar l’assistència incrementant la capacitat resolutiva amb l’accés a noves tècniques i activitats i realitzar una planificació de recursos humans a mitjà i llarg termini que incloga, si cal l’ampliació de places MIR-EIR, així com una política de substitucions per vacances, baixes i permisos que no ofeguen al personal. Igualment, es planteja millorar la ràtio d’infermeria de primària.

 

 

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *