Programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment per a alumnes de 3r d’ESO en 75 instituts

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució per la qual s’autoritza a un total de 75 centres educatius del territori valencià a posar en marxa programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment (PMAR) per al curs 2016-17.

Es tracta d’una de les mesures d’atenció a la diversitat de l’alumnat que atorga als centres autonomia per a adoptar les accions més adequades a les característiques del seu alumnat, a fi de millorar l’aprofitament dels recursos que dispose.

Aquest tipus de programes formen part de les iniciatives polítiques encaminades a garantir la qualitat educativa i la igualtat d’oportunitats. Educació dóna tot el suport al professorat per a que dispose de totes les eines necessàries per poder treballar amb l’alumnat que necessita d’aquest tipus de programes per completar amb èxit la seua formació. El PMAR, juntament als plans per desenvolupar l’èxit escolar PAM, i PR4, va en la línia de treball del lema del curs 2016-2017, ‘Escola pública, garantia de qualitat: igualtat, innovació i implicació’, que segons el conseller Marzà «són els tres pilars que marquen la nostra gestió educativa de la qual ja hi ha resultats clars».

En concret, els 75 centres autoritzats podran posar en marxa un grup específic del programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment per a alumnes de 3r d’Educació Secundària. Del total de centres autoritzats, 27 són de les comarques d’Alacant, 18 de les de Castelló i 30 de les de València.

L’alumnat de 3r de l’ESO que participe en el programa cursarà tres àmbits, dels quals un serà de caràcter lingüístic i social, i inclourà Llengua Castellana i Literatura, Geografia i Història i Valencià; el segon d’ells serà l’àmbit de caràcter científic i matemàtic, que inclourà Biologia i Geologia, Física i Química, i Matemàtiques; i el tercer àmbit serà el de llengües estrangeres, que inclourà la primera llengua estrangera. Esta llengua estrangera correspondrà a la cursada per l’alumnat amb anterioritat i es cursarà amb un currículum adaptat dins d’un enfocament comunicatiu que contemple una organització dels continguts i una metodologia adequada.

L’alumnat que seguisca estos programes, tindrà un grup de referència amb què cursarà les matèries no integrades en els àmbits esmentats i l’hora de tutoria, encara que en el grup específic també s’inclourà una hora de tutoria.

Els alumnes a qui es dirigeix esta mesura han d’haver cursat 2n de l’ESO, no tindre les condicions per a promocionar a tercer i haver repetit almenys un curs en qualsevol etapa. També podrà incorporar-se l’alumnat que haja cursat una sola vegada tercer, no tinga les condicions per a promocionar a quart i es considere que és la millor opció per a finalitzar amb èxit l’Educació Secundària Obligatòria. Així mateix també podrà incorporar-se l’alumnat que haja cursat un PMAR de 2.º d’ESO.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *