Propostes de Compromís per Alboraia per al comerç postcovid19

Des del principi de la crisi provocada pel coronavirus, Compromís per Alboraia es va oferir per a col·laborar en allò que fóra necessari en l’Ajuntament. En aquest context, Compromís va fer arribar el 15 d’abril una bateria amb més de 10 propostes a l’equip de govern.

L’escrit de la coalició afirmava «Som conscients de què l’atenció prioritària és la sanitària, però som conscients de què quan els contagis rebaixen la seua propagació, la vida no podrà ser igual pels greus efectes a tots els nivells: salut en general; salut mental; econòmics; educació; etc.
Per això creiem que des de Compromís per Alboraia hem de plantejar mesures per a què ningú es quede enrere i que els esforços se centren en les persones»

La coalició proposa la convocatòria del Consell de comerç i a altres sectors productius del poble per a avaluar la situació i estudiar mesures per a reactivar els sectors productius. A més planteja l’excepció del pagament de les concessions, terrasses i ocupacions de via pública, etc que no es puguen fer efectives per la pandèmia, i la rebaixa del tipus impositiu de l’IBI.

Compromís per Alboraia considera fonamental la promoció del comerç local i de les indústries locals. Seria un bon agraïment als comerços i empreses que han donat servei durant el confinament, i una espenta també per a les empreses que no han pogut treballar per prevenció o perquè eren comerços de productes o serveis no considerats de primera necessitat.
És fonamental, quan les autoritats sanitàries ho permeten o de forma virtual, convocar el consell de comerç per a tractar la situació post covid19. El consell de comerç hauria de convidar a altres empreses no comercials (restauració-bars, empreses polígon industrial) per a tractar conjuntament la situació dels sectors productius del poble.

Els punts que hauria de tractar el consell de comerç serien: avaluació de la situació en què queden els sectors productius; estudi i plantejament de mesures per a la seua reactivació; implantació de campanyes per a incentivar el consum en el comerç i les empreses locals, i campanyes de promoció del comerç local que repartix a domicili.

Compromís, a més proposa l’exempció de taxes i impostos (concessions i ocupacions de via pública que no s’han fet efectives: terrasses de locals que no tenen activitat pel confinament, venda no sedentària, bars, concessions de platges, etc)

Des de Compromís expliquen: «Coneguem la situació econòmica del nostre ajuntament i la necessitat d’ingressos. Però és evident la complicada situació econòmica en què quedaran molts ciutadans-es d’Alboraia, per això plantegem que és rebaixe el tipus impositiu de l’ibi.»

A més s’hauria de bonificar les taxes per servei de recollida de fem als establiments i locals que exerceixen activitats econòmiques que s’han vist obligats al tancament dels seus establiments i suspensió de la seua activitat, com també s’hauria de bonificar l’impost sobre vehicles de tracció mecànica a aquells vehicles afectes a l’activitat econòmica d’autònoms i PIMES, que s’hagen vist obligats a la paralització o disminució de la seua activitat.