Quin model de ciutat desitges que siga Quart?

Quin model de ciutat desitges que siga Quart? Quins són els reptes que consideres prioritaris en relació a les TIC’s i l’administració municipal, la reducció d’emissions de CO2, la conservació i protecció del Medi Ambient o la inclusió social? Quines polítiques hauria d’intensificar l’Ajuntament per a millorar el desenvolupament urbà sostenible? A aquestes qüestions respondran els veïns i veïnes de Quart de Poblet dins de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI), que l’Ajuntament ha posat en marxa, amb la coordinació de les àrees d’Urbanisme, Sostenibilitat i Govern Obert, que dirigeix Juan Medina. 

L’enquesta es pot contestar ja en la pàgina web municipal www.quartdepoblet.org i estarà a la disposició dels qui vulguen participar en la pròxima Fireta de Nadal, els dies 27 i 28 de desembre. Prèviament ja s’han realitzat sengles dinàmiques de participació entorn d’aquesta enquesta en el Consell de Participació Ciutadana i amb part de l’equip tècnic municipal. 

L’Ajuntament té una llarga tradició de foment de la participació ciutadana, vinculat al desenvolupament sostenible, des de l’elaboració del Llibre Blanc o el desenvolupament de l’Agenda 21 Local, fins a temes directament relacionats amb l’urbanisme, com les consultes realitzades en el Pla General d’Ordenació Urbana i en el disseny de la futura urbanització del sector Molí d’Animeta. Amb l’objectiu de continuar en aquesta línia, ha iniciat una estratègia DUSI, imprescindible per a poder accedir al finançament disponible en el Programa Operatiu Creixement Sostenible dels Fons FEDER de la Unió Europea.

El seu objectiu fonamental és millorar la qualitat de vida en el municipi d’una forma integrada. Per aquesta raó, l’estratègia ha d’arreplegar, almenys, quatre objectius: inclusió social i la lluita contra la pobresa, foment de l’economia baixa en carboni, millora de l’ús i qualitat de les TIC, i conservar i promoure el medi ambient i l’eficiència de recursos. 

Les EDUSI no han de ser temàticament exhaustives o “integrales”, sinó que han de definir prioritats i açò suposa una elecció i jerarquització de reptes i objectius, i és en aquesta qüestió on la participació ciutadana adquireix un paper protagonista. 

Es tracta d’un projecte complex que està donant els primers passos. Després del llançament de l’estratègia, es treballarà en la identificació dels problemes existents, l’anàlisi integrada del municipi, el diagnòstic i identificació de prioritats i objectius, la delimitació de l’àmbit de Quart en el qual s’actua i el programa d’actuacions. 

Entre els beneficis d’aquestes estratègies està que prioritzen i dissenyen projectes que, a més d’atendre a la problemàtica de l’àrea urbana (mobilitat, el transport, l’economia, la gobernanza, l’edificació sostenible, el medi ambient i la ciutadania, entre uns altres), tenen un clar impacte beneficiós a nivell social. 

Aquesta iniciativa s’emmarca en els objectius de l’estratègia global europea, que persegueix aconseguir amb l’any 2020 com a horitzó ocupació per al 75% de les persones d’entre 20 i 64 anys, inversió del 3% del Producte Interior Brut (PIB) en investigació, desenvolupament i innovació, reducció en un 20% respecte de 1990 de les emissions de gasos efecte hivernacle, augment del 20% de l’eficiència energètica, taxes d’abandó escolar per sota del 10%, el 40% de les persones d’entre 30 i 34 anys amb estudis terciaris, 20 milions de persones menys en situació o risc de pobresa i exclusió social. 

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *