Rafelbunyol participa en l’elaboració de l’Estratègia de Desenvolupament Sostenible de la Secretaria d’Estat per a l’Agenda 2030

L’Ajuntament de Rafelbunyol, membre de la Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030 de la FEMP, ha participat en l’elaboració de l’Estratègia de Desenvolupament Sostenible de la Secretaria d’Estat per a l’Agenda 2030.

 

En el marc de la col·laboració existent entre aquesta Secretaria i la FEMP, s’ha fet arribar a Ajuntaments, Diputacions i Capítols Insulars una enquesta amb la finalitat que les Entitats Locals traslladen les seues aportacions i visions, com a actors clau per al procés d’implementació de l’Agenda 2030.

 

I és que, tal com destaca Fran López, Alcalde de Rafelbunyol “l’enfocament local cobra especial rellevància en la implementació de l’Agenda 2030, gràcies a la proximitat a les principals problemàtiques que afecten la ciutadania i a la capacitat de posar a les persones en el centre d’un desenvolupament territorial sostenible i inclusiu”.

 

L’Estratègia de Desenvolupament Sostenible 2030 s’elaborarà al llarg del primer semestre de 2021 a través d’un procés de coordinació política i de diàleg social ampli, plural i participatiu, que busca la participació i contribució de tots els actors. En aquesta línia, des de la Secretaria d’Estat per a l’Agenda 2030 s’ha traslladat a la FEMP l’interés per a articular la participació de les Entitats Locals, sent una de les primeres actuacions d’aquesta participació l’emplenament de l’esmentada enquesta.