Representants de la Coordinadora per a la Protecció de les Moles es van reunir amb el conseller Arcadi España

Representants de la Coordinadora per a la Protecció de les Moles es van reunir ahir amb el conseller Arcadi España, com a responsable de la Conselleria que ha d’impulsar el recurs contra la sentència del TSJCV que dificultaria els plans de la Generalitat per a protegir l’espai natural de les Moles de Paterna.

Els assistents van exposar a España que les dos iniciatives impulsades per la Generalitat per a protegir l’espai natural de les Moles, tant el Pla d’infraestructures verdes, que connectarà el Parc Natural del Túria i el barranc de Carraixet per les Moles, i també l’ampliació del Parc Natural del Túria, que inclourà tota l’extensió de les Moles de Paterna, són dos projectes de protecció d’este espai natural emblemàtics i molt necessaris per a augmentar les àrees protegides i lliures de formigó que tanta falta fan a l’àrea metropolitana. Per això han manifestat al conseller que, per a seguir el treball iniciat és necessari que la Generalitat interpose un recurs a la sentència del TSJCV que qüestiona l’estudi d’impacte ambiental de la Generalitat que considera inviable la instal·lació del macrocentre Puerto Mediterráneo.

Per a la Coordinadora, la Generalitat ha de defensar l’interés públic i les seues polítiques de protecció ambiental, més encara quan ha declarat l’emergència climàtica, que ens obliga a aprofundir en la senda de la sostenibilitat. En la reunió s’han explicat àmpliament els valors que justifiquen la protecció de les Moles i els impactes que causaria el macrocentre Puerto Mediterráneo i que el TSJCV hauria d’haver tingut en compte per a acceptar la validesa de la memòria ambiental de la Generalitat.

Alguns d’estos impactes, per si mateixos, ja justifiquen que no es construïsca el macrocentre, com per exemple els 30.000 milions de tones de CO2 que emetria l’increment de trànsit de vehicles privats, incompatibles amb l’emergència climàtica que patim; el col·lapse de la pista d’Ademús i l’estrangulament dels barris de Lloma Llarga i la Pinaeta; l’augment del soroll, que ja sobrepassa els decibels establits en la normativa; les espècies vegetals endèmiques que eliminaria el macrocentre, o el desviament del barranc d’En Dolça, que suposaria un vertader atemptat ecològic.

Menció especial mereix el tema dels llocs de treball, ja que, com era previsible, els promotors no han aportat cap estudi que avale la creació de llocs de treball, i és natural perquè en tots els llocs on Intu ha instal·lat un macrocentre la pèrdua neta de llocs de treball ha sigut la tònica general, ja que, segons estudis de la Universitat de València, per cada lloc de treball creat en un centre comercial, se’n perden dos en el comerç local i en altres centres comercials.

D’altra banda, els assistents han manifestat al conseller que estan disposats a recórrer davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per a impedir la destrucció dels hàbitats d’espècies incloses en el llistat d’espècies silvestres amb règim de protecció especial, com és el cas d’algunes de les espècies presents en les Moles.

També han remarcat l’ús intensiu que la població fa de les Moles, ja que ara mateix és una zona àmpliament utilitzada per a passejar, anar en bicicleta, etc., i per això cada vegada són més les persones que se sumen a la reivindicació de la protecció, que ja compta amb milers de firmes en change.org i amb centenars de participants quan la Coordinadora organitza excursions i esdeveniments en les Moles.

Finalment, els membres de la Coordinadora van oferir al conseller la seua col·laboració en totes les accions conduents a respectar i protegir el paratge i conservar l’equilibri natural centenari que alberga, i també reiteraren al conseller la seua confiança que la Generalitat, vetllant per l’interés públic, interpose el recurs al Tribunal Suprem contra la sentència del TSJCV per a facilitar la consecució de la protecció integral del paratge.