Sedaví incorpora més places públiques en la Residència Nova Edat

Sedaví ha incorporat recentment vint-i-cinc places residencials concertades amb la Generalitat Valenciana en la Residència Nova Edat, a les que es pot accedir a través d’ajudes públiques de la Llei de Dependència. Aquestes places es sumen a les dèsset ja existents d’àmbit municipal, concertades amb l’Ajuntament de Sedaví. Tant les unes com les altres, han de sol·licitar-se a través dels Serveis Socials del municipi, situats en el centre Multiusos del carrer València, 32.

D’altra banda, destacar que en l’actualitat, la residència compta amb dèsset places de Centre de Dia. Es tracta d’un servei d’atenció a persones majors que els ofereix durant el dia una atenció integral per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària i de les que requereixen atenció de caràcter assistencial, rehabilitador i biopsicosocial, amb la finalitat de millorar o mantindre la seua autonomia personal. Així mateix, proporciona als familiars o persones cuidadores el suport i l’orientació necessària per a facilitar la seua atenció, afavorint la permanència de les persones majors en el seu ambient familiar i social.

El centre compta amb un servei de transport adaptat per a les persones que desitgen acudir al Centre de Dia i necessiten ajuda en el seu trasllat. L’Ajuntament de Sedaví i la Residència NovaEdat, estan treballant per a poder disposar de places municipals de Centre de Dia per als veïns i veïnes del municipi.