Silla implementa el programa comarcal d’intermediació hipotecària

El servei del Programa d’intermediació hipotecària i assessorament legal en matèria d’habitatge es prestarà una vegada al mes i serà el proper 8 de novembre, de 9:30 a 12:30 hores, quan s’atendrà al veïnat, per primera vegada a Silla, als Serveis Socials.
L’Ajuntament informarà mensualment dels dies de visita, però cal demanar cita prèvia a l’Edifici de la Font de la Bàscula.
Aquest programa pilot suposa posar a disposició de la ciutadania una persona lletrada que s’encarregue de l’atenció, l’assessorament, el seguiment i la mediació dels veïns i veïnes que tinguen problemes amb el impagament de les seues hipoteques davant de la pressió del banc i l’amenaça de pèrdua de l’habitatge.
A més, posa a disposició de les corporacions locals assessorament expert en temes d’habitatge.
Serveis que s’hi presten:

1.       Atenció i assessorament jurídic als veïns i veïnes que siguen propietaris d’un habitatge habitual i únic, sense cap altra alternativa d’habitatge propi i que poden veure’s afectats per situacions de risc residencial que puguen derivar en execucions hipotecàries. També s’admetran els casos de risc de desnonament per impagament de lloguer de primer habitatge, excloent-hi aquells en els quals la persona propietària de l’habitatge siga un particular.

2.       Estudi de cada cas de manera individualitzada, valorant amb la persona usuària les possibles accions per aconseguir una solució factible: dació en pagament, dació en pagament amb lloguer social, reestructuració del deute, etc.

3.       Intermediació entre les persones afectades i l’entitat financera, a través de reunions personals i les accions de negociació necessàries per aconseguir l’objectiu marcat.

4.       Elaboració d’informes i documents necessaris.

5.       Informació i assessorament als equips municipals en legislació de desnonaments i habitatge.

6.       Coordinació amb la xarxa de serveis socials municipals, oficines d’habitatge municipals o similars de cada localitat.

7.       Col·laboració i coordinació amb l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE)

8.       Suport i assessorament legal a la corporació municipal en temes d’habitatge per a la recerca de resolucions de problemes respecte de les necessitats i problemes d’habitatge en el municipi.

9.       Col·laboració amb agents socials: PAH, associacions, etc.

10.   Coordinació entre la Mancomunitat i els municipis de la comarca.

11.   Revisió de contracte d’habitatges municipals.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *