S’incorporen 1,5 milions d’euros de subvencions als pressupostos del 2022 de Meliana

Una vegada els pressupostos de l’Ajuntament de Meliana del 2022 ja estan aprovats de manera definitiva després del període d’exposició pública, s’hi han incorporat romanents de crèdit per valor d’1,5 milions d’euros corresponents a diferents subvencions i programes finançats per altres administracions.

Com recorda la regidora d’Hisenda, Maria Pilar Asensio, “en el ple d’aprovació dels pressupostos, i així es recull també en la memòria de l’Alcaldia, ja es va explicar que els pressupostos d’enguany creixerien notablement, especialment en el capítol d’inversions. Ara s’hi ha fet la primera incorporació”. Concretament, el capítol d’inversions creix amb 1.245.000 € per a les obres del CEIP el Crist, dins del pla Edificant; la instal·lació d’energia fotovoltaica en diferents edificis municipals; actuacions programades en vies públiques com ara la millora dels accessos al nucli de Nolla; o el projecte de SmartCity per al pàrquing de la plaça de la Llibertat.

La responsable de l’àrea econòmica incideix: “també s’incorpora crèdit per a diversos programes de foment de l’ocupació o programes de l’àrea social”. Concretament, 291.000 € per als programes EMCORP, EMPUJU i ECOVID, i 30.000 € per a les ajudes a la vivenda, el pacte d’estat contra la violència de gènere o per a la memòria històrica. En aquest sentit, la regidora afig que la pròximes incorporacions de romanent es produiran després de la liquidació dels pressupostos del 2021, cap a final de febrer, com també es va explicar en el ple dels pressupostos.

D’altra banda, Asensio destaca: “com hem anat repetint en diverses ocasions, els pressupostos municipals estan ajustats i dimensionats per a poder portar endavant una planificació molt ambiciosa i estructurada dels diferents programes municipals, tant pel que fa als serveis que es presten, les activitats que es fan o les inversions que necessita el poble”. I això és possible perquè les finances municipals estan molt sanejades, amb deute zero dels de l’any 2018 després que, en la legislatura anterior, es va amortitzar tot el deute pendent; i amb liquidacions pressupostàries positives un any darrere l’altre que permeten a l’Ajuntament disposar d’un romanent de tresoreria important.

Això, amb la pressió impositiva a la ciutadania més baixa. En aquest sentit, cal recordar que en el 2022 s’han consignat 2,4 milions d’euros pel que fa a l’IBI (la contribució urbana), l’impost amb més pes dins dels pressupostos d’ingressos. Això són 400.000 € menys del que es consignava, per exemple, en els ingressos dels anys 2013 i 2014, quan eren 2,8 milions d’euros. A més, enguany s’ha reduït un 40% la previsió d’ingressos per les plusvàlues en entrar en vigor la nova normativa que suposa una reducció important per al ciutadà a l’hora de fer-ne la valoració. “Si bé l’any passat es va augmentar la taxa municipal de recollida de residus urbans, precisament per a fer viable l’actualizació de preus de la nova licitació del servei que està en marxa, prèviament ja s’havien produït reduccions de la taxa TAMER que es paga en el rebut de l’aigua i que, posteriorment, s’ha mantingut congelada”, com recorda la regidora, que també és la representant de l’Ajuntament en l’Entitat Metropolitana de Tractament de Residus (EMTRE).

Per tot això, conclou l’edil d’Hisenda: ”és una llàstima constatar la pobra i limitada anàlisi del Partit Popular d’aquests pressupostos i l’ús tendenciós que fa dels informes econòmics. Els populars se situen de nou al marge de tots i cada un dels projectes importants per a Meliana i tracten d’oferir una visió totalment distorsinada i castastrofista de la realitat pressupostària municipal, com ja van intentar fer durant tota la legislatura anterior sense èxit, perquè s’ha demostrat falsa i que busca clarament la crispació política i social”. Ja són set pressupostos que el Partit Popular ha votat sistemàticament en contra dels interessos de Meliana.