Xirivella reactiva el Consell Local de Medi Ambient amb la participació de les associacions

El Consell Local de Medi Ambient de Xirivella es va tornar a reunir recentment, 7 anys després de l’última convocatòria. En la sessió de constitució participaren 14 associacions del municipi i l’Ajuntament va presentar el programa d’actuació municipal en matèria mediambiental. Es tracta d’un conjunt de d’accions obertes a la participació ciutadana i centrades en 7 eixos: jardineria sostenible, horta, contaminació acústica, mobilitat, eficiència energètica, aigua i tractament de residus.

Segons el regidor de Medi Ambient, Boro Montroy, «volem omplir de contingut i dinamitzar este Consell sectorial per aconseguir que siga un espai de participació que vaja més enllà de la conscienciació. Hem de posar-nos a treballar de manera activa en l’estudi i concreció de propostes per millorar la qualitat mediambiental de Xirivella».
El Consell Local de Medi Ambient tindrà un paper protagonista en l’elaboració de la pròxima ordenança de gestió i protecció de l’arbrat, l’ordenança de protecció contra la contaminació acústica o el pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Este últim document s’ha considerat com a prioritari.

Les associacions prenen la paraula

En el torn obert de paraula, les associacions han traslladat les seues iniciatives, propostes i suggeriments, com ara la contaminació acústica i lumínica, les deficiències en el transport públic, la implantació de nous sistemes per a la recollida i reutilització de residus o la necessitat d’incidir en l’educació ambiental de la ciutadania.

Segons explica l’alcalde Michel Montaner , «novament, després del paró de l’anterior legislatura, es posa en marxa el Consell de Medi Ambient amb la intenció de millorar la nostra ciutat des del punt de vista de la sostenibilitat. Les millors propostes ixen sempre de la ciutadania i estem convençuts que el treball d’este Consell en serà una bona prova».

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *