Totes les forces polítiques de l’Ajuntament d’Alboraia aproven una moció per ajudar a la ciutadania amb el certificat digital

El ple de l’Ajuntament d’Alboraia va aprovar per unanimitat (totes les forces polítiques) una moció que havia proposat Compromís per Alboraia per ajudar a la ciutadania amb el certificat digital La coalició va justificar la moció per les necessitats d’utilitzar l’administració digital arran de la declaració de l’estat d’alarma i l’entrada en vigor des de 2016 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La ciutadania necessita utilitzar l’administració electrònica però hi ha obstacles als que han de fer front com la bretxa digital, la falta de mitjans per a disposar d’ordinador o d’una tauleta o de connexió a Internet. Si bé és cert que l’administració no pot eliminar tots els obstacles perquè els ciutadans i ciutadanes puguen comunicar-se amb ella per mitjans electrònics, sí que pot desenvolupar diferents mesures com situar punts Wi-fi gratuïts o promoure la instal•lació del certificat digital perquè la ciutadania puga realitzar els diferents tràmits administratius electrònicament. En relació amb això últim, moltes persones encara desconeixen que existeix o la multitud de tràmits que es poden realitzar sense moure’s de casa a través de l’ordinador o del mòbil, des de presentar la declaració de la renda o una sol•licitud davant qualsevol ajuntament.

Per això els acords de la moció eren: instar a l’equip de govern de l’Ajuntament d’Alboraia que continue publicitant l’existència del certificat digital incidint en la seua utilitat i gratuïtat; donada l’actual situació de limitació de l’activitat administrativa presencial; instar a l’equip de govern de l’Ajuntament d’Alboraia a què organitze cursos presencials (sempre que la situació sanitària ho permeta) per a explicar com s’instal•la i usa el certificat digital en diferents dispositius com a mòbils o tauletes, així com totes les aplicacions pràctiques que comporta el seu ús; instar a l’equip de govern de l’Ajuntament d’Alboraia a què pose a disposició de forma permanent videos explicatius (cursos online, webinars) de com s’instal•la i s’utilitza el certificat digital en diferents dispositius com mòbils o tauletes, així com totes les aplicacions pràctiques que comporta el seu ús; instar a l’equip de govern de l’Ajuntament d’Alboraia a completar el desplegament de punts d’accés a internet per autoconsum en les dependències municipales en les quals siga tècnicament possible.