Alaquàs comptarà amb un nou servei de Justicia de Proximitat

Alaquàs comptarà a partir del proper dimarts 5 d’abril amb un nou servei de Justicia de Proximitat, Justiprop amb el qual s’agilitzarà la tramitació judicial i s’oferirà orientació judicial a la ciutadania. La posada en marxa d’aquest nou servei ha sigut possible gràcies a l’acord de col.laboració signat entre ambdues administración local i autonómica.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, es va reunir el passat divendres 4 de febrer amb el Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia, José García Añón i la Directora General de Modernització i Relacions amb l’Administració de Justícia, Àngels Bixquert Sanz per tal d’abordar la implantació d’aquest servei de Justícia Pròxima. En la reunió van estar presents també el Regidor d’Urbanisme, Jaime Marqués, la Jutgessa de Pau, Pilar Latorre i el Jutge substitut, José Antonio Madrigal.

La implantació a Alaquàs del projecte Justícia Pròxima promogut per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, té per objectiu millorar el servei que s’ofereix al Jutjat de Pau del municipi i té com a eix fonamental la modernització tecnològica del Jutjat i la implantació de la cita prèvia que permetrà en un futur que des del Jutjat es puga programar l’agenda diària d’atenció a la ciutadania. Amb l’aprovació de la Llei d’Eficiència Organtizativa, el Jutjat de Pau es transformarà en una Oficina de Justícia del municipi on es podran practicar determinades actuacions judicials en la mateixa seu sense necessitat de desplaçar-se al Jutjat de Torrent.

Alaquàs ofereix per tant el servei d’orientació, assessorament i informació jurídica que serà prestat per professionals de l’advocacia. Entre les funcions que es presten destaquen la d’oferir informació sobre els serveis que presta l’administració en matèria de justicia, mediació, assistència a les víctimes del delicte i protecció de drets, informació sobre recursos públics o privats als que acudir per a la protección i defensa i interessos legítims, assessorament i orientació jurídica previs al procés per a les persones que pretenen reclamar la tutela judicial dels seus drets i interessos, informació sobre tràmits administratius davant els registres Civil, Mercantil i de la Propietat i recolzament a la ciutadania per a realizar consultes electròniques de tràmits judicials i administratius en matèria de justícia.

El Jutjat de Pau d’Alaquàs ubicat a l’Avinguda General Palafox, 10, d´’Alaquàs i l’Edifici de l’Olivar Carrer Mare Oviedo, 5, (Edifici Policia Local) són els dos espais físics on es podrà acudir, amb cita prèvia, per sol.licitar aquest servei. L’Ajuntament d’Alaquàs ha habilitat al web municipal a l’apartat `SOL.LICITUT CITA PRÈVIA´, dues opcions de matí i vesprada entre les que poder triar: JUSTIPROP. Orientació Judicial. (Dimarts matí) Jutjat de Pau en horari de 9 a 13:00 hores i JUSTIPROP. Orientació Jurídica (Dijous vesprada) Edifici Olivar, Segon pis. Serveis Social (Accés per Biblioteca) en horari de 16:00 a 20 hores. https://www.alaquas.org/citaprevia/cita.asp

També es posa a disposición un telèfon de contacte per poder realitar qualsevol consulta 666 536 670.