Alaquàs elabora una guia amb recomanacions per a facilitar l’ús d’un llenguatge inclusiu

L’Ajuntament d’Alaquàs ha elaborat una guia amb recomanacions per a facilitar l’ús d’un llenguatge inclusiu en les comunicacions escrites i orals. Es tracta d’una ferramenta clau que pretén donar visibilitat tant a dones com homes, manifestar la diversitat social, equilibrar les desigualtats i no promoure els rols i estereotips de gènere.

El document es distribuirà per tots els departaments municipals per tal que totes les persones treballadores facen ús de les recomanacions. A més, es penjarà en la pàgina web municipal perquè siga un document útil per a qualsevol persona interessada.

El document, disponible en valencià com en castellà, conté tota una sèrie de recomanacions per tal de propiciar a les persones usuàries estratègies per a combatre el sexisme en el llenguatge i posar en pràctica nous usos que no transgredisquen les normes de la llengua i que incloguen a la totalitat de la població.

Inclou exemples relacionats amb l’ús de genèrics i col·lectius, perífrasi, desdoblegació dels termes, ús de barres i parèntesis i feminització dels termes. Es donen alguns consells sobre com utilitzar construccions no sexistes així com la manera més adequada d’emprar una simetria en el tractament que contribueixca a un ús igualitari del llenguatge.

Aquest guia és una de les mesures incloses dins del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alaquàs amb l’objectiu de garantir la igualtat efectiva entre homes i dones. Un nou impuls cap a una societat més justa i equilibrada.