Albalat dels Sorells destinarà més 241.000 € en aquest inici de 2021 per ajudes per la Covid-19

Tal com ja va passar a l’inici de la pandèmia, ara fa justament deu mesos, l’ajuntament d’Albalat ha centrat esforços a fer possible l’arribada efectiva de les ajudes econòmiques de la forma més àgil i ràpida possible, a totes les persones i empreses afectades per la continuada crisi de la COVID19. Doncs, de nou, les mesures restrictives aprovades per la Conselleria de Sanitat des del passat 5 de desembre; l’enduriment d’aquestes en la nova resolució del passat 21 de gener, (aquesta amb el tancament total de l’hostaleria, llevat de les excepcions: menjar per endur, serveis de restauració dels centres hospitalaris, etc.), fins al próxim 3 de febrer, fa preveure que ens trobem amb una situació igual de complicada i d’incerta que el 2020.

És per això que l’equip de govern s’afanya a poder habilitar les diferents ajudes per als sectors més colpejats per la pandèmia: parlem del sector dels bars i restaurants, així com la immensa majoria del sector comercial i xicotets autònoms i microempreses.

Així doncs, la Junta de Govern ha aprovat aquest dimecres, un paquet d’ajudes que es destinaran al sector més afectat per la crisi de la COVID19 en aquest inici d’any. Entre les ajudes que ha aprovat la junta de govern destaquen:

Primer: Acceptar l’ajuda de 91.310 € del Pla Resistir contemplada en el DECRET LLEI 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesis en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia.
Segon: A part del Pla Resistir , mantenir en el pressupost de 2021 la partida 50.000 € per ajudes al comerç local.
Tercer: Eliminació de la taxa de 2021 per ocupació pública de terrasses.
Quart: subvenció de la taxa de fem a tot el comerç local, previ informe d’intervenció positiu.
Cinquè: Establir el mecanisme necessari perquè l’ajuntament done el servei d’assessorament a comerç, autònoms i empreses locals per un període mínim de tres mesos.
Sisè: Realització d’una intensa campanya de foment del comerç local.

En total, l’ajuntament suma 241.000 €, (tot i que, comptablement, s’han d’afegir els crèdits previstos pel que fa a la taxa de terrasses i la subvenció del fem que en aquest exercici no es comptabilitzaran com a ingressos). L’Ajuntament està treballant en l’elaboració d’un protocol el més àgil possible i que garantisca que les ajudes arriben al màxim de comerços possibles. Aquest protocol serà el que marcarà com, quan i qui podrà sol·licitar aquestes ajudes.

Pel que fa a les ajudes directes a persones i famílies més vulnerables, de nou, l’àrea de serveis socials i els equips tècnics també preveuen un augment de necessitat i, en conseqüència, un augment de les peticions d’ajuda directa a persones i famílies que estan passant per un vertader calvari des de fa prop d’un any, per la qual cosa s’ha acordat mantenir en la partida 100.000 € per a aquestes ajudes.

Tal com ens comenta l’alcalde, Nicolau Claramunt, “En la gestió de la pandèmia tenim molt clar que hem de posar tots els recursos municipals damunt la taula per fer front a aquesta situació, per mantenir la seguretat del veïnat, per ajudar econòmicament primer que res a les persones més necessitades i posteriorment també a l’economia del nostre municipi.”