Comunicat Acció Ecologista Agró davant la decisió de GVA de suspendre les cremes agrícoles en zones forestals

Ens congratulem de que el govern valencià haja decidit suspendre les cremes agrícoles, encara que siga de manera temporal, davant el risc molt elevat d’incendis que es preveu durant aquesta primavera i després del greu incendi de l’Alt Millars. No obstant, aquesta mesura s’ha d’implementar de manera que no genere costos econòmics ni pels agricultors ni pels menuts ajuntaments d’interior,i que no origine molèsties ni dificultats a ningú. Açò és possible d´aconseguir amb inversions molt baixes per part de la Generalitat i una bona planificació municipi a municipi.

També aplaudim la iniciativa de diferents ajuntaments afectats per l’incendi de promoure la neteja adequada dels camps de cultiu pròxims als nuclis urbans per evitar, en el cas d’incendi, que les flames puguen arribar a afectar als edificis i infraestructures dels pobles d’interior. Aquesta mesura defensiva necessita també del suport de les administracions supramunicipals (diputacions, Generalitat, estatal,…).Els ecologistes sempre l’hem defensada com una actuació prioritari pels municipis forestals, tant afectats per un incendi com pels pogueren veure’s afectats en el futur. Novament es tracta d’una actuació amb baix cost i que pot resultar molt efectiva, sempre que es realitze de manera adequada, especialment amb respecte ecològic, evitant els efectes negatius sobre el sòl fèrtil i buscant una integració paisatgística en l’entorn del municipi, en base a les seues activitats tradicionals.

Així mateix cal felicitar-se per què l’incendi que ha estat cremant durant una setmana, afectant a molts municipis del’interior de Castelló i Terol estiga pràcticament controlat i esperem que no sofresca revifaments amb les condicions meteorològiques que es preveuen. Cal destacar l’immens esforç efectuat pels equips de lluita contra el foc, en tots els nivells, i especialment pels qui han treballat prop de les flames, per la seua entrega i enorme risc sofert.

En relació a la supressió de les cremes agrícoles, cal dir que existeix una alternativa que ja ha ha estat aplicada a menuda escala en parcs naturals i amb la iniciativa d’alguns ajuntaments pioners. És una alternativa que hem estat defensant des de fa temps, sobretot des que els fets ocorreguts durant el confinament de la pandèmia de la Covid19 van evidenciar la seua importància. L’alternativa és la recollida i trituració per part d’equips municipals (osupramunicipals, en alguns casos) finançats sempre per fons autonòmics i subvencions europees. El material triturat podria tindre un aprofitament útil i important, bé siga com adob o com combustible per a calderes de calefacció, generant així llocs de treball i beneficis econòmics i sense generar cap molèstia als agricultors ni als municipis. Per organitzar bé açò, i perfeccionar-ho gradualment, cal una col·laboració entre agricultors i les seues entitats associatives, ajuntaments i tècnics de l’administració, per fer una planificació òptima i minimitzar qualsevol impacte o disfunció i tenint en compte excepcions degudament justificades, que serien excepcionals i ben controlades.

Aplicant aquestes alternatives, les cremes agrícoles podrien evitar-se de manera general, de manera que qualsevol columna defum que s’observara en àrea forestal o el seu entorn seria considerat immediatament i sense dilacions com un foc a extingir immediatament, a no ser que figurara en un registre excepcional decasos justificats que haurien d’estar ben identificats, amb el dia, lloc i personal autoritzat. Aquesta alternativa evitaria retards en intervencions, així com incompliments de normatives o accidents involuntaris;situacions que generen cada any bona part dels focs forestals. A més lliurarien als agricultors d’una pesada feina que pot acabar, el algunscasos, en desastre ecològic, o fins i tot amb greus cremades o la mort d’agricultors, com passa amb certa freqüència.

Esperem que aquesta línia de veritable prevenció se complemente amb altres mesures complementàries, com ara una millor regulació de la circulació amb vehicles de motor i pràctiques de risc en medi forestal. Al menys en determinats llocs i èpoques del’any i exceptuant sempre casos justificats (propietaris, serveis de les administracions, etc.).