El barranc de Catarroja rebrà el cabal d’aigua reivindicat pel municipi

La CHX ha comunicat a l’Ajuntament de Catarroja que el barranc de Catarroja rebrà el cabal d’aigua sol·licitat després de l’anunci del desaigüe de l’embassament de Tous. Es tracta d’una reivindicació municipal que parteix d’una carta remesa per l’alcalde, Jesús, Monzó, a l’autoritat competent en matèria hídrica, per la qual, una vegada conegut l’anunci que s’anava a nodrir d’aigua de qualitat a l’Albufera, es va sol·licitar que aquesta transitara pel barranc que recorre el terme de Catarroja amb l’objectiu de millorar l’entorn natural, naturalitzar el llit i evitar els estancaments d’aigua que provoquen la proliferació d’insectes.

“Des de Catarroja hem liderat una reivindicació contínua cap a la CHX per a millorar el nostre entorn. El fet d’aconseguir passar aigua de qualitat des del barranc de Catarroja en la seua desembocadura és molt positiu per a solucionar els acúmuls d’aigua estancada que han provocat problemes d’insectes en el municipi, però al seu torn per a naturalitzar un entorn idíl·lic com és el Parc Natural de l’Albufera”, Jesús Monzó, alcalde de Catarroja.

Catarroja es va avançar en aquesta petició que el Barranc de Catarroja fora una de les fonts que nodrira d’aigua L’Albufera i ha liderat un procés que ha arribat a bon terme. Des d’aquesta mateixa setmana el cabal d’aigua començarà a fer-se notar en el terme per a naturalitzar aquest espai.

“Cal dir que el desembassament començà aquest dilluns amb uns 500l/s inicialment que anirà augmentant en els propers dies segons es veja que no hi ha afeccions. Està previst que aquest es realitze fins el proper 14 de novembre. Els beneficis d’aportació aigua de qualitat pel Barranc de Catarroja són múltiples, entre ells també la regeneració dels macròfits, la transparència d’aigua i per tant la recuperació de l’ecosistema”, explica Elisa Gimeno, regidora de Medi Ambient.