El Pla Resisteix destina 845.540 euros a Manises per a microempreses i treballadors

L’Ajuntament de Manises té previst adherir-se al Pla Resisteix que el Consell ha aprovat a través del Decret llei 1/202 de 22 de Gener i que inclou ajudes per als sectors més afectats per la pandèmia. Manises té assignada una partida de 845.540 € que haurà de ser cofinançada amb aportació municipal (un 15%) i de la Diputació de València (un 22’5%).

Així, la Generalitat aportarà 528.462,5 euros, la Diputació 190.246,5 i l’Ajuntament de Manises 126.831 euros. Amb posterioritat a l’adhesió, l’ajuntament publicarà les Bases i el tràmit per a la sol·licitud de les ajudes. Tota la informació quedarà exposada en les xarxes socials, webs i mitjans de comunicació municipals.

Les ajudes consistiran en:
1) Una quantitat fixa de 2.000 € per cada persona treballadora autònoma o microempresa, entenent microempresa aquella que té un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats.
2) Una quantitat fixa de 200 € per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a 31 de desembre de 2020 de les esmentades microempreses i persones treballadores autònomes en els sectors identificats.

Sectors Identificats
– Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i mercats ambulants.
– Comerç al detall d’altres productes en parades de venda i en mercats.
– Comerç al detall de begudes i tabac en llocs de venda i mercats ambulants.
– Hotels i allotjaments.
– Allotjaments turístics i altres.
– Càmpings i aparcaments de caravanes.
– Altres allotjaments.
– Restaurants i llocs de menjar.
– Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.
– Altres serveis de menjars.
– Establiments de begudes.
– Activitats d’exhibició cinematogràfica.
– Activitats d’agències de viatges.
– Activitats dels operadors turístics.
– Altres serveis de reserves.
– Organització de convencions i fires.
– Arts escèniques.
– Activitats auxiliars a les arts escèniques.
– Creació artística i literària.
– Gestió de sales d’espectacles.
– Activitats de museus.
– Gestió de llocs i edificis històrics.
– Gestió d’instal·lacions esportives.
– Activitats dels clubs esportius.
– Activitats dels gimnasos.
– Altres activitats esportives.
– Activitats dels parcs d’atraccions.
– Altres activitats recreatives i entreteniment.