Els distints departaments de l’Ajuntament de Godella s’adapten a la nova llei de contractes

La nova llei de contractes és, enguany, la norma que possiblement més de cap porte als Ajuntaments de tota la Comunitat Valenciana i de tot l’Estat. Godella no és una excepció.Els canvis en la gestió que aquesta norma estableix comporten una sèrie d’actuacions conjunturals i estructurals que l’Ajuntament està implementant de forma paulatina.

Els canvis en la tramitació dels contractes menors, les modificacions en les licitacions i tipus de procediments, les exigències de transparència i d’administració electrònica estan siguent incorporats als procediments municipals per part de tota la plantilla, especialment pel departament de contractació.

Des del departament de contractació es portarà a la Junta de Govern de forma imminent l’aprovació de tots els plecs tipus de tots els procediments previstos per la nova llei de contractes, que han estat elaborats en paral·lel a les diverses licitacions publicades. Així, l’Ajuntament comptarà amb uns plecs o relacions de clàusules administratives tipus que permetran agilitzar les tramitacions, ja que només caldrà elaborar els plecs de prescripcions tècniques i adequar els annexos corresponents per enllestir aquesta fase de la contractació.

Al mateix temps el departament ha continuat amb la tramitació ordinària de la contractació, gestionant la part de contractació menor de l’Ajuntament que li correspon, publicant o finalitzant diverses licitacions (subministrament energia elèctrica, subministrament comunicacions mòbils, rènting gespa camp de futbol, asfaltat carrer Major… ), assessorant els diversos departaments en la gestió de la contractació, iniciant els procediments pendents i seguiment i finalització dels publicats anteriorment a l’entrada en vigor de la nova llei de contractes.

Joan Alonso, regidor de Contractació ha valorat molt positivament la implicació de tot el personal del departament de contractació en l’adequació a la nova llei de contractes i ha destacat que encara hi ha coses pendents, de caire més estructural, com és l’adequació a la licitació electrònica i l’elaboració d’un Pla de Contractació amb implicació activa de tots els departaments municipals coordinats per la Secretaria i la Intervenció Municipal.

 

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *