Godella s’adherirà a la Xarxa de Municipis Protegits contra la violència de gènere

La localitat de Godella s’adherirà a la Xarxa de Municipis Protegits contra la violència de gènere després del vot favorable de tots els grups polítics en l’últim ple de l’Ajuntament.

La Corporació té la ferma voluntat de continuar prenent mesures per a combatre la violència de gènere exercida contra la dona i, per això, ha sol·licitat l’entrada en aquesta Xarxa de Municipis Protegits contra la violència de gènere, promoguda per la Diputació de València.

Aquesta iniciativa cerca un espai protegit contra la violència de gènere, una xacra de la societat actual. És un espai de coordinació per a millorar les polítiques contra la violència de gènere a través de la prevenció, detecció i erradicació de qualsevol forma de violència contra les dones.

Per a poder adherir-se, l’Ajuntament de Godella ha de disposar d’una Regidoria d’Igualtat o Delegació d’Igualtat o Dona, així com d’un Pla d’Igualtat o contra la violència de gènere i estar adherit al Servei Telefònic d’Atenció i Protecció a les Víctimes de la violència de gènere.

L’Ajuntament de Godella, una vegada aprovat el Pla d’Igualtat, ja compliria amb la resta de premisses per a poder entrar en la Xarxa de Municipis Protegits contra la violència de gènere de la Diputació.

De manera anual, la Diputació de València concedirà als municipis adherits una sèrie d’ajudes destinades a dur a terme les diferents obligacions adquirides amb la seua entrada en aquest nou espai.