La població jove de Catarroja aprén com fer consum més responsable en un taller desenvolupat per l’OMIC

Aquesta setmana ha finalitzat el programa municipal de Consum Responsable amb els centres educatius del municipi. Un programa que ha estat posat en marxa per l’Ajuntament de Catarroja, a través de l’OMIC. La primera fase va tindre lloc a l’inici de l’any coincidint amb el Dia Mundial de la Persona Consumidora i en ell van participar tots els centres de la localitat. Ací es va treballar amb l’alumnat, de quart curs, els principis del Consum Responsable (ODS12, Producció i consum responsables) i van participar en la campanya d’informació ciutadana mitjançant el disseny de cartells temàtics.

En la segona fase del projecte enguany s’han realitzat Tallers de Consum Responsable amb quatre centres. Joan XXIII i Sant Antoni II que han treballat sobre el consum responsable d’aigua, l’ODS6; mitjançant un taller a l’aula i la lectura del conte «L’amenaça terrestre». Al CEIP Bertomeu Llorens es va realitzar amb alumnat de primer cicle l’activitat «Perquè serveix un paraigua», un taller per a descobrir la importància de la reutilització -Economia Circular-, i els participants van rebre l’àlbum il·lustrat del mateix títol, de Just.RR, relatiu a l’ODS11 i ODS12. El CEIP Paluzié va portar sobre l’alimentació sostenible i la compra responsable, secundant-se amb la lectura del conte «Betlem Petrie i els mites de la mediterrània» de Miquel Puig. Ací es van abordar els ODS12 i ODS3.

L’alumnat participant ha rebut un conte d’educació ambiental que, a més de transmetre’ls valors i coneixements sobre cadascuna de les temàtiques tractades, suposa un suport a l’animació lectora. Un lector o lectora és una persona més informada. Una persona més informada fa un consum més responsable.

“És important treballar la conscienciació en matèria de consum responsable a la població més jove del municipi. Amb programes com aquest aconseguim l‘objectiu de sostenibilitat i posem en valor les virtuts d’accions com l’economia circular i la reutilització, evitant comportaments consumistes”, explica Lourdes Rodríguez.

El programa està coordinat per l’OMIC (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor) i compta amb el patrocini de la Generalitat Valenciana.