La Policía Local d’Alaquàs presenta la seua secció especializada en Violència de Gènere

La policía local d’Alaquàs és pionera en l’aplicació del sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere (VioGén); una eina que va ser dissenyada pel Ministeri de l’Interior amb la finalitat d’agrupar tota la informació d’interès que es registra en cada cas de violència, evitant les duplicitats i permetent fer un seguiment i valoració de la situació de cada víctima.

De supervisar aquest sistema a nivell local s’ocupa la unitat específica d’atenció a la dona i al menor (UMEN) integrada per membres de la policia local d’Alaquàs. Un departament en contínua formació des d’on s’atenen de forma personalitzada els casos de violència registrats i s’ofereix un acompanyament policial i informació dels instruments legals dels quals disposen les víctimes de gènere.

Han sigut els mateixos membres de la unitat d’atenció (UMEN) els encarregats d’explicar el funcionament intern d’aquest departament; una cita que es va celebrar al Castell d’Alaquàs i que va quedar emmarcada dins dels actes commemoratius que es van organitzar amb motiu del dia internacional per a l’eliminació de la violència cap a la dona.

A través de la recopilació d’anuncis, publicacions i casos reals, els ponents van fer repàs de les diferents etapes de la història vinculades amb la dona i els rols socials. Un dels punts sobre el qual es va fer major incidència va ser en la funcionalitat de l’actual llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció Integral contra la violència de gènere. Una llei que, segons van apuntar, és susceptible de ser millorada en alguns apartats com: en l’assessorament i foment dels casos on cap una denúncia. En la necessitat de maximitzar el seguiment cap a l’agressor i potenciar la prevenció primària, és a dir, l’educació des de tots els àmbits.

Els ponents, van voler posar en relleu a més de l’acció coordinada amb la policia nacional, el treball que es realitza des del departament municipal de la Dóna des d’on s’ofereix una atenció personalitzada tant social com a psicològica a les víctimes, així com el foment de la prevenció mitjançant l’organització d’accions de sensibilització i formació en matèria d’igualtat d’oportunitats, entre altres coses.

Durant la jornada va quedar constància de la importància de saber que la unitat d’atenció a les dones i als menors treballa a peu de carrer en el seguiment i la proximitat a les víctimes d’aquesta xacra social. Des de la posada en marxa de la unitat especialitzada, fa quasi una dècada, han sigut atesos 450 casos, dels quals 20 són actuals.

Departament de la dona: dona@alaquas.org  96 151 94 01

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *