L’ajuntament d’Alfara del Patriarca inverteix 30.400 euros en millores del col·legi públic San Juan de Ribera

L’ajuntament d’Alfara del Patriarca ha realitzat diferents obres de millora i adequació en el col·legi San Juan de Ribera aprofitant el període estival. En total, s’ha invertit 30.400 euros del romanent de Tresoreria del consistori per condicionar diferents espais. Aprofitant el període de descans escolar s’ha remodelat el bany d’infantil, s’han retirat taulells ceràmics de l’exterior de la façana i s’ha revestit amb morter hidròfug, s’ha millorat la sala de professors amb demolició de barandats per a ampliar espais, i s’ha retirat un muret al pati separador substituint-lo per una rampa.

 

A més, s’han pintat totes les aules on s’han canviat les finestres, aquesta última actuació també realitzada aquest estiu fruit d’una subvenció de 48.362 euros de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Aquesta era una de les millores més urgents i necessàries del centre, aconseguint d’aquesta manera un major confort tèrmic dels usuaris i millorant l’eficiència energètica de l’edifici principal del CEIP. En concret, s’han substituït les fusteries exteriors d’acer per fusteries d’alumini sense pont tèrmic i amb vidres dobles amb cambra d’aire.

 

Per altra banda, també s’ha adaptat una paret per habilitar un rocòdrom, una instal·lació que es realitzarà aquest curs a través de la Generalitat Valenciana. I també s’ha efectuat la cimentació necessària per a fixar les noves cistelles de bàsquet de la Conselleria d’Esports. Totes les actuacions realitzades s’han efectuat atenent les demandes de la direcció del centre escolar.

 

Les obres s’han efectuat a contrarellotge per a no coincidir amb el període lectiu. Per això, tant Jaume Martínez, regidor d’Educació, com Marisa Almodóvar, alcaldessa d’Alfara del Patriarca, han supervisat els treballs realitzats en agost i finalitzats aquests dies.

“Si bé hi ha un projecte d’ampliació del col·legi presentat per l’ajuntament al programa Edificant de la Generalitat Valenciana, considerem que aquestes accions eren necessàries per a adequar el centre a les necessitats de l’alumnat”, ha explicat Almodóvar. Per la seua part, Martínez, ha coincidit amb les afirmacions d’Almodóvar i ha indicat: “volem seguir millorant el centre treballant en coordinació amb la direcció de l’escola, així com amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport”.