Les enquestes del Pla Conviure d’Alfara donen prioritat a la rehabilitació del convent-església de Sant Dídac

Els resultats de l’enquesta del Pla Conviure elaborada per l’ajuntament d’Alfara del Patriarca amb les opinions dels veïns i veïnes de la població han donat una valoració positiva dels edificis municipals en relació a la seua adaptació a les necessitats dels usuaris. Un 44% dels enquestats els puntua en un 4 sobre 5. Aquest procés participatiu ha oferit un primer diagnòstic de l’estat del municipi i de priorització en les actuacions. L’objectiu de l’estudi és combinar la visió dels organismes municipals amb el ciutadà i, així, poder establir les línies d’actuació i les intervencions. De les enquestes, realitzades en juliol, s’extrauen una sèrie de millores que l’equip tècnic està valorant i efectuant estudis de viabilitat.

 

En relació al medi rural de la població, davant la pregunta si augmentaries i conservaries el nombre de sendes de vianants i ciclistes per l’horta, així com els espais d’espargiment, més d’un 77 per cent dels votants demanda més sendes per a vianants, un 47 per cent aposta per miradors i espais de descans i un 41% vol que es valoren les infraestructures de l’horta (séquies, partidors, …).

 

Respecte al medi urbà, dins del marc de les noves mobilitats urbanes, l’acció més demandada en més d’un 66 per cent de vots són voreres més amples i accessibles per a persones en mobilitat reduïda.

 

Pel que fa als espais oberts de la població, en la prioritat de rehabilitació de places i parcs del municipi, es troba el parc de Don Emilio, el passeig-barranc del Carraixet, i la plaça de San Juan de Ribera.

 

En relació als equipaments de la població, la prioritat dels edificis que rehabilitarien els veïns i veïnes ha sigut en primer lloc el Convent-església de Sant Dídac, després el C.E.I.P. San Juan de Ribera, seguit per l’antiga casa de Don Emilio i el Castell de la Senyoria. A l’estiu des del consistori han realitzat treballs de millores en el col·legi públic i estudis de rehabilitació en Sant Dídac. Hi ha altres demandes, com millora de diferents parcs, o un Centre de Dia per a majors, entre d’altres.

 

Per seguir millorant, pròximament es posaran en marxa nous processos participatius més específics com els pressupostos participatius o diferents enquestes per tal d’elaborar el Pla Urbà d’Actuació Municipal d’Alfara del Patriarca (PUAM), un document de caràcter estratègic local que descriu les línies d’actuació del municipi, amb la finalitat d’incorporar els objectius establits per l’Agenda 2030 i les prioritats futures respecte a obres i serveis en l’agenda urbana municipal.