Les micropimes i autònoms de Godella poden sol·licitar les Ajudes Parèntesis a partir del 4 de maig

Les micropimes i autònoms de Godella poden iniciar, a partir de demà, 4 de maig, els tràmits per a sol·licitar les Ajudes Parèntesis del Pla Resistir, dirigides als sectors més afectats per la pandèmia.

 

Després de la publicació hui, 3 de maig, de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de València, els interessats a optar a estes ajudes podran presentar tota la documentació fins al pròxim 23 de maig.

 

En total, l’import que s’oferirà a les micropimes i autònoms ascendirà a 311.434 euros, participats entre la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i l’Ajuntament de Godella.

 

L’àrea de Comerç de Godella, dirigida per Teresa Bueso, ha creat una guia perquè els interessats puguen conéixer en profunditat estes ajudes, dirigides a pal·liar els greus efectes econòmics de la crisi sanitària en el teixit comercial i empresarial del municipi.

 

Les subvencions estaran destinades a la despesa corrent derivada del desenvolupament de l’activitat, entenent per este, tota despesa fiscalment deduïble a l’efecte de l’IRPF i de l’Impost de Societats sent, entre altres, lloguers, subministraments, primes d’assegurances, gestoria o despeses de personal. Poden sol·licitar-les les persones que complisquen requisits com ara que exercisquen la seua activitat en els sectors detallats en la guia, que tinguen el seu domicili fiscal a Godella i figuren donats d’alta en el cens d’IAE del municipi, entre altres.

 

D’esta manera es destinarà una quantitat fixa de 2.000 euros, per cada microempresa o autònom, amb un màxim de 10 treballadors i 200 euros per cada persona treballadora afiliada a la Seguretat Social, a data 31 de desembre de 2020. L’import màxim a percebre no podrà superar els 4.000 euros per sol·licitant inicialment encara que, en cas que existisca un sobrant del muntant total de les ajudes, este es repartirà de manera proporcional entre els beneficiaris inicials pel que els instem a justificar per damunt del valor que puguen preveure.

 

Teresa Bueso, regidora de Comerç, ha explicat la importància d’estes ajudes perquè «suposaran un important alleujament per a tots els sectors greument afectats per la pandèmia». Així mateix, la regidora ha indicat que serviran per a «pal·liar la deterioració del teixit empresarial i del mercat laboral de Godella».

 

«Recomanem a autònoms i empresaris que presenten com més prompte millor tota la documentació perquè així aconseguirem que els diners els arribe de forma rápida i puguen fer front a tots els problemes que ha provocat el maleït virus en l’àmbit econòmic dels seus negocis», ha agregat Bueso.