Meliana inverteix 678.568.09 € en la compra de terrenys per a quatre projectes emblemàtics

Aquesta setmana, l’Ajuntament de Meliana ha comprat i escripturat diferents solars i terrenys per valor de 678.568.09 € per a diversos projectes emblemàtics per al municipi, que ajudaran a l’impuls de les actuacions planificades, les immediates i les futures.

Com explica l’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera: “amb aquest tràmit, continuem endavant en els projectes del pas inferior entre vies de la línia 3 del metro; la millora dels accessos al nucli de Nolla, incloent-hi el palauet; l’ampliació del poliesportiu municipal i la creació d’un espai públic molt potent per a l’àrea socioeducativa”.

Així, respecte del pas inferior que unirà els carrers València i sor Isabel de Villena, s’han adquirit dos parcel·les per 48.201,66 € que, juntament a una altra de titularitat municipal, ja s’han posat a disposició de la Generalitat perquè licite les obres del projecte que ja tenen redactat.

Un altre projecte, continua l’alcalde, “és la millora del trànsit i els accessos al nucli de Nolla. Amb aquesta finalitat, s’han adquirit els terrenys per a la connexió amb carril bici del barri i del palauet des del carril bici de la Via Xurra (València-Puçol), i també un camí de connexió des del camí del Quinzet amb la part nord de la fàbrica Schneider”. En aquest cas, es tracta de 10 porcions de terrenys rústics que han suposat un cost de 108.907,14 €. S’està finalitzant la redacció del projecte i es preveu licitar les obres en breu perquè comencen a la tardor.

Les dos últimes adquisicions, també importants, diu el màxim responsable: “es corresponen amb l’objectiu de dotar de terrenys suficients dos projectes emblemàtics per a l’execució de les infraestructures i la prestació dels serveis adequats a la ciutadania en l’àmbit socioeducatiu i esportiu”. Es corresponen, d’una banda, a la compra de l’última parcel·la del dotacional esportiu que preveu el Pla general d’ordenació urbana de 1991 (PGOU), que encara no era de titularitat municipal, dins de l’àmbit del poliesportiu municipal. Això permetrà la redistribució d’algunes instal·lacions esportives. I, de l’altra, la compra del solar del c/ Vicari Martí que tot just confronta amb l’edifici que l’Ajuntament ja va adquirir l’any passat al c/ Ramón y Cajal amb la finalitat de generar un espai potent per a l’àrea socioeducativa municipal i altres serveis descentralitzats. La inversió en aquests dos solars ha sigut important, per un total de 521.459,29 €.

Finalment, Riera conclou: “amb aquestes adquisicions, pel que fa a la planificació de l’Ajuntament quedaria només l’adquisició dels últims terrenys del dotacional educatiu ubicats en l’àmbit del c/ Calvari per a la contrucció d’un nou centre educatiu dins del pla Edificant de la Conselleria d’Educació”. La previsió del govern municipal és adquirir-los entre enguany i l’any que ve.