Paiporta instal·la les plaques que l´acrediten com a municipi protegit contra la violència masclista

L’Ajuntament de Paiporta ha instal·lat recentment a les entrades de la localitat les plaques que l’acrediten com a municipi protegit contra la violència masclista, en complir els requisits de la Xarxa de Municipis Protegits contra la violència de gènere, impulsada per la Diputació de València, i a la qual es va adherir al novembre de 2018.


Amb l’objectiu de protegir les dones amenaçades i víctimes potencials de la violència masclista, l’Ajuntament ha complit en temps i forma amb els requisits mínims d’entrada i permanència en la xarxa, ja que ha adoptat mesures per a fer front a aquesta xacra social. Les mesures es detallen en el reglament publicat en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) del 14 de març de 2018.
La localitat, per exemple, compta amb Regidoria d’Igualtat i disposa d’un Pla d’Igualtat, que són les dos condicions mínimes per a les localitats de més de 20.000 habitants.


Quant als requisits de permanència, Paiporta està adherida des de 2017 al sistema VIOGEN de protecció de víctimes de maltractaments; així mateix, més el 10% del personal tècnic municipal compta amb més de 20 hores de formació especialitzada en violència de gènere, compleix amb la formació continuada obligatòria, i disposa de Policia Local amb més de 20 hores de formació especialitzada i homologada per l’Institut Valencià de Seguretat Pública (IVASPE).


A més, el consistori realitza campanyes municipals de sensibilització, prevenció i lluita contra la violència masclista, porta a terme projectes relacionats amb aquesta lluita, disposa d’equips de professionals propis per a l’atenció a les dones víctimes i les seues filles i fills, i en destina fons públics per a combatre aquesta xacra.